Шинэчлэгдсэн: 2021/06/07


Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд


(Сонгуулийн сурталчилгааг зогсоох)

       Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгааг санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны  өдрийн  23:59 цагаас өмнө  зогсоох үүрэгтэй. 

       ИЙМД РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИД ТА БҮХЭН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГАА 2021 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 7-НЫ ӨДРИЙН  23: 59 МИНУТААС ӨМНӨ ЗОГСООЖ, ХУУЛЬД ЗААСАН ХУГАЦААГ БАРИМТЛАХАД АНХААРЧ АЖИЛЛАНА УУ.

       Түүнчлэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журмын 3 дугаар зүйлийн 3.18-д заасны дагуу СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ ЗОГСООХДОО ӨӨРИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД БАЙРШУУЛСАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.8-д заасан сонгуулийн сурталчилгааны бус бие даасан нэвтрүүлэг, хөтөлбөрийг сонгуулийн сурталчилгаа дууссан өдрөөс САНАЛ АВАХ ӨДРИЙН ДАРААХ ӨДӨР ХҮРТЭЛ ХЯЗГААРЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА УУ.

2021.06.07-ны өдөр

Бусад мэдээлэл

Цахим худалдаа хийхэд анхаарах зөвлөгөө
Ази, Номхон далайн бүс нутгийн шуудангийн салбарыг тахал өвчнөөс ангижрахад туслах ДШХ-ны шинэ санаачилга
САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
1921 оны 07 сарын 19-ний энэ өдөр орчин цагийн Харилцаа холбооны салбарын анхны байгууллага “Шуудан бичиг, цахилгаан мэдээний ерөнхий хороо” байгуулагджээ
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан
Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт
Шуудангийн нэгдсэн кодын танилцуулга
Телевизийн хөтөлбөр, зар сурталчилгааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хяналт тавих талаар зөвлөмж
Сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавьж ажилласан тайлан
РДӨНХТ-ийн 2021 оны 01 сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 06 сарын 17-ны өдөр хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн хэмжилт, хяналт, шалгалтын товч мэдээлэл