Шинэчлэгдсэн: 2021/06/07


Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд


(Сонгуулийн сурталчилгааг зогсоох)

       Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгааг санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны  өдрийн  23:59 цагаас өмнө  зогсоох үүрэгтэй. 

       ИЙМД РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИД ТА БҮХЭН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГАА 2021 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 7-НЫ ӨДРИЙН  23: 59 МИНУТААС ӨМНӨ ЗОГСООЖ, ХУУЛЬД ЗААСАН ХУГАЦААГ БАРИМТЛАХАД АНХААРЧ АЖИЛЛАНА УУ.

       Түүнчлэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журмын 3 дугаар зүйлийн 3.18-д заасны дагуу СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ ЗОГСООХДОО ӨӨРИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД БАЙРШУУЛСАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.8-д заасан сонгуулийн сурталчилгааны бус бие даасан нэвтрүүлэг, хөтөлбөрийг сонгуулийн сурталчилгаа дууссан өдрөөс САНАЛ АВАХ ӨДРИЙН ДАРААХ ӨДӨР ХҮРТЭЛ ХЯЗГААРЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА УУ.

2021.06.07-ны өдөр

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбарын баярын хурал боллоо.
Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал
Тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл /2021.09.01-ний байдлаар/
ВЕБСАЙТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД 2021.08.02-2021.09.01 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
Дэлхийн шуудан холбооны 27 дугаар Их хурал анх удаа цахимаар амжилттай болж өндөрлөлөө
ТООН КОНТЕНТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ1
Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээ, бүртгэлийн журам (нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл)
ХХЗХ - Радиогийн үйлчилгээний зах зээлийн хүртээмж, үйлчилгээний нөхцөл байдал
Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийн маягт