Шинэчлэгдсэн: 2021/03/29


МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хуулиудад заасан эрх үүргийн хүрээнд Мэдээлэл харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулах үйл ажиллагаа явуулдаг. Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн магадлан итгэмжлэлд заасан журмын дагуу Стандарт, хэмжил зүйн газраас “Бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээг баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага MNS ISO/IEC 17065:2013” стандартын дагуу итгэмжлэгдсэн.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоол “Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тохирлын баталгаатайгаар Монгол Улсын зах зээлд нийлүүлэх, хилээр нэвтрүүлэх журам”-ын 1-р хавсралт болох “Тохирлын үнэлгээнд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалт”-д мэдээлэл харилцаа холбооны төхөөрөмжүүд хамрагдсан болно.

 

Зохицуулах хороо нь 2020 онд 349 ширхэг тоног төхөөрөмжиийн загварт баталгаажуулалт хийж тохирлын гэрчилгээ шинээр олгосон ба 84 ширхэг тоног төхөөрөмжийн тохирлын гэрчилгээний хугацааг сунгасан.  2021 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар тус хороо нь нийт 1283 тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтыг хийж тохирлын гэрчилгээ олгоод байна.

 

Тоног төхөөрөмж баталгаажуулж тохирлын гэрчилгээ олгох үйл ажиллагааг “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журам”-ын дагуу зохион байгуулдаг ба тус журам нь Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 4467 дугаарт бүртгэгдсэн болно.

 

Бусад мэдээлэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизүүдийн жагсаалт
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа
Т.БАТБОЛД: Сонгуулийн сурталчилгаа нь хадмал тайлбар, дохионы хэлний орчуулгатай эсэхийг хянана
“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих тухай” онлайн сургалт
“МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ” цахим хэлэлцүүлгийг Улаанбаатар хотын телевизүүдэд зориулан зохион байгууллаа
Орон нутагт өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох нээлттэй сонгон шалгаруулалтын урилга
ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах цахим орчны үйлчилгээ эрхлэгчийн бүртгэлийн маягт
Нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгаа явуулах цахим хуудасны бүртгэлийн маягт
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү