Шинэчлэгдсэн: 2021/02/25


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2021 оны нэгдүгээр улиралд зохион байгуулах нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос Харилцааны холбооны тухай, Радио долгионы тухай, Шуудангийн тухай, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулиудын  хэрэгжилтийг хангах, дээрх хуулиудыг дагаж мөрдөх журам, нөхцөл шаардлагуудын төслийг боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах ажлын хүрээнд 2021 оны нэгдүгээр улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгагдсан нээлттэй хэлэлцүүлгүүдийн хуваарийг хүргэж байна. Нээлттэй хэлэлцүүлэгт ашиглах холбогдох  хууль, дүрэм, журам, нөхцөл шаардлагуудын төслийг дараах https://crc.gov.mn/k/2CU   холбоосоор орж татаж авна уу.

Нээлттэй хэлэлцүүлэгт төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг урьж байна.

Хариуцах газар

Хэлэлцүүлгийн нэр

Оролцогчид

Тоо

Хэлбэр

Хугацаа

1

ӨНЗГ, ЗБХГ

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагын төсөл,

Интернэтээр дамжуулах контентын үйлчилгээний зохицуулалтын журмын төслийн хэлэлцүүлэг

МХОА, ХХМТГ

Монголын олон суваг дамжуулагчдын холбоо ТББ Монголын телевизүүдийн холбоо ТББ

~ 15

Онлайн холимог

3-р сарын 01-ний 14 цагт

2

ӨНЗГ, ЗБХГ

Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчид – Орон нутаг

~ 25

Онлайн

3-р сарын 2

3

ӨНЗГ, ЗБХГ

Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчид

ЦЕГ, ТЕГ, ОӨГ, МХЕГ

~ 35

Онлайн холимог

3-р сарын 4

4

ӨНЗГ

Хүүхдийг зохисгүй агуулгаас хамгаалах радио, телевизийн хөтөлбөрийн дүрмийн төслийн хэлэлцүүлэг

УБ хотын ТВ-ийн үйлчилгээ эрхлэгчид

~ 40

Онлайн холимог

3-р сарын 26

5

ӨНЗГ

УБ хотын радиогийн үйличлгээ эрхлэгчид

~ 30

Онлайн холимог

3-р сарын 30

6

ЗЗҮТҮСГ

Шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэхтэй холбоотой зохицуулалт хийх журмын хэлэлцүүлэг

 

ХХМТГ, ШӨХТГ, Мэдээлэл холбооны сүлжээний үйлчилгээ эрхлэгчид,

Цахилгаан холбооны үйлчилгээ эрхлэгчид,

Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчид, Мэргэжлийн холбоодууд

~ 24

Онлайн

Холимог

Албан бичгээр санал авах

2-р сарын 24

7

ЗЗҮТҮСГ

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээтэй холбоотой зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинээр болон шинэчлэн тогтоох тухай хэлэлцүүлэг

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

~ 76

Онлайн  холимог

Албан бичгээр санал авах

3-р сарын 03

8

ЗУХАГ

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын улсын зөвлөгөөнийг зохион байгуулах

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбар

500

 

1 дүгээр улирал

9

ЗУХАГ

Монгол улсын терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн хуралдаан зохион байгуулах

 

 

Онлайн

1 дүгээр улирал

10

РДХЗГ

Хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн технологид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт ба зохицуулалт

Ажлын хэсэг

 

28

Онлайн

2021-02-23

14 цагт

 

11

РДХЗГ

Хиймэл дагуулын холбооны үйлчилгээнд ашиглах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт

Ажлын хэсэг

15

Онлайн

2021-02-22

13 цагт

 

12

РДХЗГ

Цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний

аюулгүйн түвшний хэмжилт хийх аргачлал

Ажлын хэсэг

15

Онлайн

2021-02-19

14 цагт

13

РДХЗГ

Иргэний нисэхийн радио холбооны үйлчилгээний радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт

 

Ажлын хэсэг

10

Онлайн

2021-03-10

10 цагт

2021-04-15

10 цагт

Захиргааны удирдлага, хамтын ажиллагааны газар 

Бусад мэдээлэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь
Радио, телевизийн хөтөлбөрийн хуваарийн формат, зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
САНАЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 2021 оны I улирал
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрлийн 22 үйлчилгээг E-MONGOLIA төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн системээс авах боломжтой боллоо
ҮНДСЭН БАГЦЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
Салбарын 2020 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
2020 оны 3 дугаар улирал
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2021.03.01-2021.03.30 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
Стандартын төсөлд саналаа өгнө үү /Боловсруулалтын явцад төсөлд нэмэлтээр санал шүүмж ирүүлэх нь нээлттэй/