Шинэчлэгдсэн: 2021/02/05


“Иргэний нисэхийн радио холбооны үйлчилгээний радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт” цахим уулзалт, хэлэлцүүлэг боллоо


Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны даргын 2021 оны А/21 дүгээр тушаалаар иргэний нисэхэд ашиглах радио давтамжийн зурвасын зохицуулалт, хуваарилалт, зөвлөмжийн баримт бичиг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан бөгөөд эхний шатны уулзалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Уулзалтад ХХЗХ болон Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын төлөөлөгч нар Олон Улсын Цахилгаан Холбооны байгууллага, Олон Улсын Иргэний Агаарын Тээврийн байгууллагаас гарсан холбогдох шийдвэрийн талаар санал солилцож оролцлоо.

 

 

Энэхүү уулзалт, хэлэлцүүлгээс ажлын хэсгийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг гарган олон улсын байгууллагуудаас гаргасан холбогдох шийдвэрүүдийг дахин судлах, түүнтэй холбоотой  радио давтамжийн хуваарилалт, нөхцөлүүдийг цаашид судалж чиглэл тус бүрээр танилцуулга хийн хэлэлцэх талаар ажлын хэсгийн гишүүдэд үүрэг болгон ажиллахаар боллоо.

 

Бусад мэдээлэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь
Радио, телевизийн хөтөлбөрийн хуваарийн формат, зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
САНАЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 2021 оны I улирал
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрлийн 22 үйлчилгээг E-MONGOLIA төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн системээс авах боломжтой боллоо
ҮНДСЭН БАГЦЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
Салбарын 2020 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
2020 оны 3 дугаар улирал
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2021.03.01-2021.03.30 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
Стандартын төсөлд саналаа өгнө үү /Боловсруулалтын явцад төсөлд нэмэлтээр санал шүүмж ирүүлэх нь нээлттэй/