Шинэчлэгдсэн: 2021/02/01


Хугацаа дуусаж байгаа зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам” /ХХСҮАЭЗЖ/ -ын 8.1-д “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай өргөдлийг тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 90-ээс ихгүй 60-аас багагүй хоногийн өмнө, эрхийн бичгийн хугацаа сунгах тухай өргөдлийг эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 30-аас ихгүй 21-ээс багагүй хоногийн өмнө Зохицуулах хороонд гаргана” гэж заасан байдаг.

Дараах хуулийн этгээд /иргэн/ -үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хэрэв ирүүлээгүй бол ХХСҮАЭЗЖ-ын 8.12-т /Энэхүү журмын 8.1-д заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах тухай хүсэлтээ гаргаагүй бол тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дуусгавар болох ба түүнээс үүдэн гарах аливаа хохирол, асуудлыг Зохицуулах хороо хариуцахгүй./заасны дагуу тухайн зөвшөөрлийг дуусгавар болгохыг мэдэгдье.

Эзэмшигч

Зөвшөөрөл

Ангилал

Дуусах хугацаа

Аршгүүр ХХК

43200047

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх

4/15/2021

Асралт хөхий ХХК

43200088

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх

3/23/2021

Баянтүмбэ трейд ХХК

43200090

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх

4/17/2021

Марин нью райл лайн ХХК

43200116

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх

4/27/2021

Мон транс авто ХХК

43200115

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх

4/27/2021

Монгол таун онлайн экспресс ХХК

43200089

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх

4/17/2021

Найс Монголиа трейдинг ХХК

43200117

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх

4/27/2021

Хамаг монгол хуралдай ХХК

43200092

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх

4/17/2021

Энгүүн үйлс ХХК

43500010

Үндсэн шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх

4/27/2021

Жи Мобайлнэт ХХК

13600015

Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэх

4/26/2021

Энтертэйнмент интэрпрайс ХХК

12900331

Кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх

4/27/2021

Радио Телевизийн Үндэсний Сүлжээ УТҮГазар

16800001

Радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээ,

дэд бүтэц байгуулах, эзэмших, ашиглах

 4/5/2021

 

Скайка ти ви ХХК

23410035

Тоон телевиз

3/25/2021

Ай си нэт ХХК

12100017

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/31/2021

Арвайхээр өргөө ХХК

12100412

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/14/2021

Ач СВС ХХК

12100147 11800062

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

4/26/2021

Голден шанд ХХК

12100362

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Женерэйшн линк ХХК

12100349

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

2/22/2021

Женнетекс ХХК

12100132

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

2/13/2021

И Пи Эс Групп ХХК

12100364

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Инкозон ХХК

12100018 11800012

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/2/2021

Кареер март ХХК

12100059

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

2/5/2021

Комтех Солюшн ХХК

12100069

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

4/20/2021

Кросс лайн ХХК

11800195

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Лүнчин ХХК

12100365

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

М Си Эс Проперти ХХК

12100356 11800197

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

МВС ХХК

11800205

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

4/27/2021

Мон стийл фиксэр ХХК

12100351 11800192

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Нанар ХХК

12100367

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Нопсан ХХК

11800202

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Нью технологи девелопмент ХХК

12100377

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

4/27/2021

Оптик линк ХХК

12100144

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

4/26/2021

Оргилуун үйлс ХХК

12100068

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

4/20/2021

Оул эм эн жи ХХК

12100361

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Өнө тэгш арвижих ХХК

12100410

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/14/2021

Пайрлинк ХХК

12100022 11800057

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/31/2021

Рояал Групп ХХК

12100345 11800189

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

2/22/2021

Сатилайт повер ХХК

12100359 11800189

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Сектех сервис ХХК

12100131

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

2/13/2021

Силвер стэндс ХХК

12100363

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Смарт карт ХХК

12100378

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

4/27/2021

Смарт технологи ХХК

12100376

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

4/27/2021

Сэрхийн туяа ХХК

11800048

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

2/13/2021

Ти Си Инженеринг ХХК

12100344 11800188

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

2/22/2021

Төгс эвт цамхаг ХХК

12100139 11800060

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

4/26/2021

Энжитек ХХК

12100020 11800006

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/31/2021

Эрдэнэ тайж ХХК

12100354

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Эрчимт цамхаг ХХК

12100342 11800186

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

2/22/2021

Эх голомтын илч ХХК

12100350

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

2/22/2021

Юу эм си эс ХХК

12100352 11800193

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

3/29/2021

Шангрила Улаанбаатар ХХК

20510365

Эрхийн бичиг

02/02/2021

Нар урт ХХК

20510532

Эрхийн бичиг

02/23/2021

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк ХХК

20510537

Эрхийн бичиг

03/17/2021

Ачит ихт ХХК

20510903

Эрхийн бичиг

03/02/2021

Эрхэт цайз ХХК

20510912

Эрхийн бичиг

03/02/2021

Нарантуул трейд ХХК

20511100

Эрхийн бичиг

01/02/2021

Цагаан сор ХХК

20511104

Эрхийн бичиг

02/22/2021

Хийморь харуул хамгаалалт ХХК

20511109

Эрхийн бичиг

03/10/2021

Бууч гранд ХХК

20511113

Эрхийн бичиг

03/30/2021

Ормяна ХХК

20511112

Эрхийн бичиг

03/30/2021

Кыран-Ахиых ХХК

20511114

Эрхийн бичиг

03/30/2021

Журамт бамбай ХХК

20511430

Эрхийн бичиг

02/18/2021

Дүүрэн наран ХХК

20511431

Эрхийн бичиг

02/18/2021

Мокдо ХХК

20511429

Эрхийн бичиг

02/18/2021

Эйч Си Би Вай Монголиа констракшн ХХК

20511438

Эрхийн бичиг

03/11/2021

Түшиг хөх өндөр ХХК

20511436

Эрхийн бичиг

03/11/2021

Дорнод дээж ХХК

20511433

Эрхийн бичиг

03/11/2021

Хулан-Уул ХХК

20511435

Эрхийн бичиг

03/11/2021

Маршал хүч ХХК

20511450

Эрхийн бичиг

03/28/2021

Мөнгөн-Илд ХХК

20511451

Эрхийн бичиг

03/28/2021

Эм Би Тур ХХК

20511447

Эрхийн бичиг

03/28/2021

Скай гарден резиденс ХХК

20511448

Эрхийн бичиг

03/28/2021

Наран мандал энтерпрайзес ХХК

20511449

Эрхийн бичиг

03/28/2021

Од санаа ХХК

20511442

Эрхийн бичиг

03/28/2021

Түмт секьюрити ХХК

20511445

Эрхийн бичиг

03/28/2021

Монмаг ХХК

20511441

Эрхийн бичиг

03/28/2021

Ай Би Би Ай ХХК

20511443

Эрхийн бичиг

03/28/2021

Хос жаргалын зам ХХК

20511444

Эрхийн бичиг

03/28/2021

 

Бусад мэдээлэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь
Радио, телевизийн хөтөлбөрийн хуваарийн формат, зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
САНАЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 2021 оны I улирал
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрлийн 22 үйлчилгээг E-MONGOLIA төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн системээс авах боломжтой боллоо
ҮНДСЭН БАГЦЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
Салбарын 2020 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
2020 оны 3 дугаар улирал
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2021.03.01-2021.03.30 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
Стандартын төсөлд саналаа өгнө үү /Боловсруулалтын явцад төсөлд нэмэлтээр санал шүүмж ирүүлэх нь нээлттэй/