Шинэчлэгдсэн: 2021/02/01


ДАРААХ ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДТЭЙ ТАНИЛЦАЖ САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.20, 42 дугаар зүйлийн 42.9 дэх хэсэгт заасан чиг үүргийн дагуу


ДАРААХ ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДТЭЙ ТАНИЛЦАЖ САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.20, 42 дугаар зүйлийн 42.9 дэх хэсэгт заасан чиг үүргийн дагуу

  1. Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”;
  2. Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ын

төслүүдийг тус хуульд нийцүүлэн боловсруулж, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-т заасны дагуу холбогдох талуудаас санал авч байна.      

Журмын төслүүдэд өгөх саналыг 2021 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийг хүртэл хугацаанд бичгээр болон цахим хаягаар togtokh@crc.gov.mn; batbold@crc.gov.mn хаягаар хүлээн авна.

 

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын 100 жил
Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын тухай
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД РАДИО, ТЕЛЕВИЗ БОЛОН ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛЭХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМУУДЫН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Тусгай зөвшөөрөлтэй телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшлийн мэдээлэл
Судалгаа
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2021 оны нэгдүгээр улиралд зохион байгуулах нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна
Мониторингийн 2021 оны 1 дүгээр сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 12 дугаар сарын тайлан
Телевиз, сувгийн мониторинг
Дэлхийн радиогийн өдөр-2021-ийг "Шинэ дэлхий-Шинэ радио" уриан дор зохион байгуулна