Шинэчлэгдсэн: 2021/01/10


ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ


ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

     
             

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр

бичгээр

утсаар

11-11 төвөөр

биечлэн

имэйлээр

бүгд

Санал

 

1

3

 

 

3

Гомдол

3

9

1

 

3

16

Холбогдох байгууллагын санал, шийдвэр

 

 

 

 

 

0

Хүсэлт

4

1

1

 

 

6

Өргөдөл

1

 

 

 

 

1

             
             

Салбараар

хүсэлт

гомдол

санал

мэдээлэл

өргөдөл

 

Үүрэн холбоо

1

7

1

 

 

 

АйПи ТВ

 

2

 

 

 

 

ОСДҮЭ

 

 

 

 

 

 

Интернэтийн үйлчилгээ

 

1

 

 

 

 

Өргөн нэвтрүүлэг

1

 

 

 

 

 

Шуудан

1

 

 

 

 

 

Тусгай дугаар

 

3

 

 

 

 

Вэбсайт

 

 

 

 

 

 

Фэйсбүүк

 

2

 

 

1

 

ХХЗХ-ны ТЗ, БГ эзэмшигчдээс ирүүлсэн

 

 

 

 

 

 

Цахим тоглоомын хэрэглээ, үйл ажиллагаатай холбоотой

 

1

1

 

 

 

Радио давтамжийн нөлөөлөл

2

 

 

 

 

 

Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө

2

 

 

 

 

 

Бусад

 

 

 

 

 

 
             
             
             

Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл

 

Шийдвэрлэлт

   

Үйлчилгээний чанар

2

 

Холбогдох арга хэмжээ авсан

3

Үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф

9

 

Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн

5

Интернэтийн хурд

1

 

Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн

0

Вэбсайт

0

 

Хэмжилт, шалгалт хийсэн

4

Тусгай зөвшөөрлийн зөрчил

3

 

Тайлбар мэдээлэл өгсөн

 

 

13

Фэйсбүүк

2

 

Бусад

1

Радио давтамжийн нөлөөлөл

2

         

Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө

2

         

Нэр төрд халдсан/ гүтгэсэн

1

         

Бусад

4

         

 

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 11-р сард хийсэн мониторингийн дүн