Шинэчлэгдсэн: 2020/10/09


Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо


Монгол Улсын Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2019 оны 05 сарын 30-ны өдөр батлагдсанаар 9.1.6 дах заалтаар ХХЗХ нь “Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоож, мөрдүүлэх” үүрэгтэй. Дээрх үүргийн хүрээнд ХХЗХ-ны даргын 2019 оны А/295 тоот тушаалаар шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоох аргачлалыг боловсруулан батлуулсан. Аргачлалын дагуу 18 аймгийн төвийг сонгон Улаанбаатар- Аймгийн төв, Аймгийн төв-Улаанбаатар гэсэн чиглэлд ердийн зэрэглэлийн дотоодын шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоож үзэхэд “Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 3.1.1-р заалт “Ердийн зэрэглэлийн илгээмжийг хотын дотор 2 хоног, аймаг, хотуудын хооронд 5 хоногийн дотор хүргэнэ” гэж заасныг хэвээр мөрдөн ажиллахаар болов.

Бусад мэдээлэл

Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлаагүй 13 чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд албаны хэрэгцээний QR зөвшөөрөл авах хүсэлтээ nokshtab@ulaanbaatar.mn хаягаар явуулна уу.
Санал авах тухай
Мэдэгдэл "Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд"
"Бүх нийтийн бэлэн байдал"-ын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл, гомдлыг info@crc.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авч байна
“COVID-19”-тэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх “Shuurkhai 119” мобайл аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗӨВЛӨМЖ
Монголын сайтын холбоо уриалга
Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэдэгдэл хүргүүлэх тухай
Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж хүргүүлэх тухай