Шинэчлэгдсэн: 2020/10/09


Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо


Монгол Улсын Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2019 оны 05 сарын 30-ны өдөр батлагдсанаар 9.1.6 дах заалтаар ХХЗХ нь “Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоож, мөрдүүлэх” үүрэгтэй. Дээрх үүргийн хүрээнд ХХЗХ-ны даргын 2019 оны А/295 тоот тушаалаар шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоох аргачлалыг боловсруулан батлуулсан. Аргачлалын дагуу 18 аймгийн төвийг сонгон Улаанбаатар- Аймгийн төв, Аймгийн төв-Улаанбаатар гэсэн чиглэлд ердийн зэрэглэлийн дотоодын шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоож үзэхэд “Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 3.1.1-р заалт “Ердийн зэрэглэлийн илгээмжийг хотын дотор 2 хоног, аймаг, хотуудын хооронд 5 хоногийн дотор хүргэнэ” гэж заасныг хэвээр мөрдөн ажиллахаар болов.

Бусад мэдээлэл

Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн монгол кино
Зөвлөлдөх уулзалт
Тусгай зөвшөөрөлгүй улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байсан газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн бүх кино
Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудийн хөтөлбөрийн бүтэц - 2019 он
Өргөн нэвтрүүлгийн 20 телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц
Мониторингийн 2020 оны 9 дүгээр сарын тайлан
Зөвлөмж сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд
Өсвөр насны хүүхдүүдийн захидлын уралдааныг зохион байгуулна
2019 онд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгууд нь 438 мянга гаруй цагийн хөтөлбөр бэлтгэн хүргэсэн байна