Шинэчлэгдсэн: 2020/10/06


Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг шинэчлэн тогтоолоо


Монгол Улсын Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр батлагдсанаар  9 дүгээр зүйлийн 9.1.6 дахь хэсэгт заасны дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь   "Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоож, мөрдүүлэх" үүрэгтэй.

Дээрх үүргийн хүрээнд Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны  даргын 2019 оны А/295 тоот тушаалаар шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоох аргачлалыг боловсруулан батлуулсан.

Аргачлалын дагуу 18 аймгийн төвийг сонгон Улаанбаатар-Аймгийн төв, Аймгийн төв-Улаанбаатар гэсэн чиглэлд ердийн зэрэглэлийн дотоод шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоож үзэхэд "Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага"-ын 3.1.1-р заалт "Ердийн зэрэглэлийн илгээмжийг хотын дотор 2 хоног, аймаг хотуудын хооронд 5 хоногийн дотор хүргэнэ" гэж заасныг хэвээр мөрдөн ажиллахаар болов.

 

 

ШУУДАНГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Бусад мэдээлэл

Хаягжуулалт
Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл