Шинэчлэгдсэн: 2020/09/29


Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд сургалт зохион байгууллаа


2020.09.29

Сургалт 2020 оны есдүгээр сарын 29-ний өдөр Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркийн сургалтын танхимд зохион байгуулагдсан бөгөөд Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэгч 23, Дотоодын шуудан болон захиалгат хүргэлтийн үйлчилгээ эрхлэгч 8 хуулийн этгээдийн 55 ажилтан оролцсон өргөн бүрэлдэхүүнтэй сургалт зохион байгуулагдлаа.

 

Энэ удаагийн сургалтын онцлог нь:

  • Мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх, хилээр нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлууд;

  • Шуудангийн үйлчилгээний стандарт, шаардлага;

  • Шуудангийн бүртгэл, хяналтын нэгдсэн систем /UPost/-ийн ажиллагаа;

  • Шуудангийн хаягжуулалт, шуудангийн нэгдсэн код;

  • Захилгат, нэмэлт хүргэлтийн үйлчилгээний технологи ажиллагаа, аргачлал.

сэдвүүдийн хүрээнд ажлын байран дээр өдөр тутам тулгамддаг асуудлуудаар харилцан санал солилцсон онцлогтой сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

 
 

 

 

Шуудангийн зохицуулалтын газар

 

Бусад мэдээлэл

Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн монгол кино
Зөвлөлдөх уулзалт
Тусгай зөвшөөрөлгүй улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байсан газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн бүх кино
Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудийн хөтөлбөрийн бүтэц - 2019 он
Өргөн нэвтрүүлгийн 20 телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц
Мониторингийн 2020 оны 9 дүгээр сарын тайлан
Зөвлөмж сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд
Өсвөр насны хүүхдүүдийн захидлын уралдааныг зохион байгуулна
2019 онд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгууд нь 438 мянга гаруй цагийн хөтөлбөр бэлтгэн хүргэсэн байна