Шинэчлэгдсэн: 2020/08/13


Домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журам батлагдлаа


Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.14-д заасны дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 35 дугаар тогтоолын  хавсралтаар “Домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журам”-ыг баталж, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн 4925 дугаарт бүртгэгдсэн болно.

Иймд нийт домэйн нэр бүртгэгчид, эзэмшигчид тус журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллана уу.

 

Бусад мэдээлэл

Фэйсбүүк компанитай цахим хурал зохион байгуулав
Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд сургалт зохион байгууллаа
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 2-р улиралд хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 7-р сард хийсэн мониторингийн дүн
ХХЗХ, ШӨХТГ хамтран “Өрсөлдөөний тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
"ХХЗХ-НЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ РАДИО СОНИРХОГЧИЙН НЭВТРҮҮЛЭГЧ ОЛОХ 2020 ОНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн 2020 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
“5G радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн ерөнхий шаардлага” ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг
Орон нутгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд цахим сургалт хийлээ