Шинэчлэгдсэн: 2020/07/10


2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ


Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар 11-11 төвөөр биечлэн имэйлээр бүгд
Санал            0
Гомдол 12 17 1 1 1 32
Мэдээлэл           0
Хүсэлт 11 2 3     16
Өргөдөл           0
нийт 48

 

Салбараар хүсэлт гомдол санал мэдээлэл өргөдөл
Үүрэн холбоо 1 10      
АйПи ТВ   9      
ОСДҮЭ 1 1      
Интернэтийн үйлчилгээ          
Өргөн нэвтрүүлэг          
Шуудан    1      
Вэбсайт          
Фэйсбүүк   10      
Радио давтамжийн нөлөөлөл 9        
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө   2      
Бусад   4      

 

Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл
Үйлчилгээний чанар  13
Үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф 9
Харилцан холболт 0
Тз-ийн зөрчил 1
Нэр төрд халдсан/гүтгэсэн 9
Радио давтамжийн нөлөөлөл 9
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 2
Бусад 5

 

Шийдвэрлэлт      
Холбогдох арга хэмжээ авсан 6
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн 14
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн  
Хэмжилт, шалгалт хийсэн 11
Тайлбар мэдээлэл өгсөн 11
Бусад 6

Бусад мэдээлэл

Монгол Улсад мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын бие даасан зохицуулах байгууллага үүсэж хөгжсөний 25 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе
“Харилцаа холбооны салбарын Дараа үеийн зохицуулалт, цаашдын чиг хандлага-2020” бага хурал, семинар
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн хүүхдийн кино, нэвтрүүлэг
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн монгол кино
Зөвлөлдөх уулзалт
Тусгай зөвшөөрөлгүй улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байсан газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн бүх кино
Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудийн хөтөлбөрийн бүтэц - 2019 он
Өргөн нэвтрүүлгийн 20 телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц
Мониторингийн 2020 оны 9 дүгээр сарын тайлан