Шинэчлэгдсэн: 2020/07/07


Мэдэгдэл


МЭДЭГДЭЛ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам” /ХХСҮАЭЗЖ/-ын 8.1-д “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай өргөдлийг тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 90-ээс ихгүй 60-аас багагүй хоногийн өмнө, эрхийн бичгийн хугацаа сунгах тухай өргөдлийг эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 30-аас ихгүй 21-ээс багагүй хоногийн өмнө Зохицуулах хороонд гаргана” гэж заасан байдаг.

Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хэрэв ирүүлээгүй бол ХХСҮАЭЗЖ-ын 8.12-т /Энэхүү журмын 8.1-д заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах тухай хүсэлтээ гаргаагүй бол тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дуусгавар болох ба түүнээс үүдэн гарах аливаа хохирол, асуудлыг Зохицуулах хороо хариуцахгүй./ гэж заасны дагуу тухайн зөвшөөрлийг дуусгавар болгохыг мэдэгдье.

эзэмшигч

зөвшөөрөл

ангилал

дуусах

хамрах хүрээ

Амекс Эм Эн Жи ХХК

43200111

Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

2020/09/28

Монгол Улс

Юу би экспресс сервис ХХК

43400008

Шуудангийн захиалгат болон нэмэлт үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

2020/08/30

Улаанбаатар хот

ЖСММ БГБХ нөхөрлөл

23410030

Тоон телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл.

 

 

 

2020/09/30

 

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сум

ИРГЭН Д.ЗОЛЗАЯА

12800189

Радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ болон Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл.

 

 

 

2020/09/28

 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сум

22800131

Гурван дэлгэр ХХК

12100213

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл.

 

 

 

2020/09/25

 

 

 

Монгол Улс

11800107

Жет трейд ХХК

12100214

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл.

 

 

 

2020/09/25

 

 

 

Монгол Улс

Нью терравокс ХХК

12100216

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл.

 

 

 

2020/09/30

 

 

 

Монгол Улс

Алдарын цамхаг ХХК

12100326

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл.

2020/09/28

Монгол Улс

Смарт планет групп ХХК

11800173

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл.

 

 

 

2020/10/27

 

 

 

Монгол Улс

Юпланэт ХХК

11300004

Контент нийлүүлэх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

 

 

2020/09/25

 

 

Монгол Улс

Универсаль секьюрити ХХК

20510802

Эрхийн бичиг

 

 

2020/08/20

 

Улаанбаатар хот

Цэгц ХХК

20510161

Эрхийн бичиг

 

 

2020/08/23

 

Улаанбаатар хот

ДДэш ТВ ХХК

20610038

Эрхийн бичиг

 

 

2020/08/23

 

 

Монгол Улс

 

Бусад мэдээлэл

Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020.11.02-2020.11.30 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
Мониторингийн 2020 оны 10 дугаар сарын тайлан
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлаагүй 13 чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд албаны хэрэгцээний QR зөвшөөрөл авах хүсэлтээ nokshtab@ulaanbaatar.mn хаягаар явуулна уу.
Санал авах тухай
Мэдэгдэл "Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд"
"Бүх нийтийн бэлэн байдал"-ын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл, гомдлыг info@crc.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авч байна
“COVID-19”-тэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх “Shuurkhai 119” мобайл аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗӨВЛӨМЖ
Монголын сайтын холбоо уриалга