Шинэчлэгдсэн: 2020/04/16


ХХЗХ-нд 2020 оны 3 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар 11-11 төвөөр биечлэн имэйлээр бүгд
Санал            0
Гомдол 7 17 2     26
Мэдээлэл           0
Хүсэлт 12         12
Өргөдөл 3         3
            41

 

Салбараар хүсэлт гомдол санал мэдээлэл өргөдөл
Үүрэн холбоо   13      
АйПи ТВ   3      
ОСДҮЭ          
Интернэтийн үйлчилгээ   2      
Өргөн нэвтрүүлэг          
Вэбсайт   3      
Фэйсбүүк   0      
Радио давтамжийн нөлөөлөл   12      
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө   3      
Бусад   4 1    

Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл

үйлчилгээний чанар  6
үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф 5
нэр төрд халдсан/гүтгэсэн 2
радио дамтамжийн нөлөөлөл 12
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 3
бусад 13

Шийдвэрлэлт

Холбогдох арга хэмжээ авсан 7
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн 15
Тайлбар мэдээлэл өгсөн 4
Бусад 10

 

Бусад мэдээлэл

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам журмын төсөлд санал авч байна
"Боловсролын салбар дахь цахим шилжилт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.
Домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журам батлагдлаа
Мониторингийн 2020 оны 7 дугаар сарын тайлан
“Үндэсний өв соёл, түүх, уламжлалыг илэрхийлсэн шилдэг бүтээл болон шилдэг телевиз, радио шалгаруулах уралдаан”-ы дүн гарлаа
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 7 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа
Журмын төсөлд санал авах тухай
МЭНДЧИЛГЭЭ