Шинэчлэгдсэн: 2020/04/16


ХХЗХ-нд 2020 оны 3 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ


Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар 11-11 төвөөр биечлэн имэйлээр бүгд
Санал            0
Гомдол 7 17 2     26
Мэдээлэл           0
Хүсэлт 12         12
Өргөдөл 3         3
            41

 

Салбараар хүсэлт гомдол санал мэдээлэл өргөдөл
Үүрэн холбоо   13      
АйПи ТВ   3      
ОСДҮЭ          
Интернэтийн үйлчилгээ   2      
Өргөн нэвтрүүлэг          
Вэбсайт   3      
Фэйсбүүк   0      
Радио давтамжийн нөлөөлөл   12      
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө   3      
Бусад   4 1    

Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл

үйлчилгээний чанар  6
үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф 5
нэр төрд халдсан/гүтгэсэн 2
радио дамтамжийн нөлөөлөл 12
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 3
бусад 13

Шийдвэрлэлт

Холбогдох арга хэмжээ авсан 7
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн 15
Тайлбар мэдээлэл өгсөн 4
Бусад 10

 

Бусад мэдээлэл

Фэйсбүүк компанитай цахим хурал зохион байгуулав
Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд сургалт зохион байгууллаа
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 2-р улиралд хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 7-р сард хийсэн мониторингийн дүн
ХХЗХ, ШӨХТГ хамтран “Өрсөлдөөний тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
"ХХЗХ-НЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ РАДИО СОНИРХОГЧИЙН НЭВТРҮҮЛЭГЧ ОЛОХ 2020 ОНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн 2020 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
“5G радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн ерөнхий шаардлага” ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг
Орон нутгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд цахим сургалт хийлээ