Шинэчлэгдсэн: 2020/03/27


МЭДЭГДЭЛ


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам” /ХХСҮАЭЗЖ/ -ын 8.1-д “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай өргөдлийг тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 90-ээс ихгүй 60-аас багагүй хоногийн өмнө, эрхийн бичгийн хугацаа сунгах тухай өргөдлийг эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 30-аас ихгүй 21-ээс багагүй хоногийн өмнө Зохицуулах хороонд гаргана” гэж заасан байдаг.

Дараах хуулийн этгээд /иргэн/ -үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хэрэв ирүүлээгүй бол ХХСҮАЭЗЖ-ын 8.12-т /Энэхүү журмын 8.1-д заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах тухай хүсэлтээ гаргаагүй бол тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дуусгавар болох ба түүнээс үүдэн гарах аливаа хохирол, асуудлыг Зохицуулах хороо хариуцахгүй./ заасны дагуу тухайн зөвшөөрлийг дуусгавар болгохыг мэдэгдэе.

эзэмшигч зөвшөөрөл ангилал дуусах хамрах хүрээ
Ньюмакер 12100306 Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ 5/31/2020 Монгол Улс
11800154
Комтех солюшн ХХК 11800158 Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ 5/31/2020 Монгол Улс
Бадрал ХХК 12100013 Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ 5/30/2020 Монгол Улс
Өлзий медиа ХХК 12900009 Кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх 5/06/2020 Монгол Улс
Эгон ХХК 12900106 Кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх 5/06/2020 Монгол Улс
Эм Ви Эс ХХК 12900012 Кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх 5/06/2020 Монгол Улс
Би Энд Би Пикчерс ХХК 12900094 Кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх 5/31/2020 Монгол Улс
Эвергрийнлайф ХХК 12900022 Кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх 5/31/2020 Монгол Улс
Эн Би Жи Кинг Монголиа ХХК 12900021 Кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх 5/31/2020 Монгол Улс
Юнител ХХК 12900002 Сансрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ 5/28/2020 Монгол Улс
Мөнх саран чулуу ХХК 23410019 Тоон телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах 5/20/2020 Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сум
Хүмүүн урсгал нийгэмд үйлчилдэг ТББ 23410018 Тоон телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах 5/20/2020 Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сум
Халиун кабель ХХК 23410014 Тоон телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах 5/20/2020 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум
Мандал ширхэнцэг ЗГБХН 23410011 Тоон телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах 5/20/2020 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум
Иргэн О.Малик 23410009 Тоон телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах 5/20/2020 Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сум
Гүн нарийн ХХК 23410003 Тоон телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах 5/20/2020 Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум
Аэромонголиа ХХК 20510227 Эрхийн бичиг 5/23/2020 Улаанбаатар хот
Ийгл бродкастинг ХХК 20610057 Эрхийн бичиг 5/25/2020 Улаанбаатар хот
Ви Ай Пи Эс ХХК 20511271 Эрхийн бичиг 5/29/2020 Улаанбаатар хот
Голомт констракшн ХХК 20511265 Эрхийн бичиг 5/29/2020 Улаанбаатар хот
Өмнөговь тээврийн нэгдэл ХХК 20511267 Эрхийн бичиг 5/29/2020 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум
Тэргүүн хишигтэн ХХК 20511269 Эрхийн бичиг 5/29/2020 Дорнод аймгийн Хэрлэн сум
Дабль пирамид констракшн ХХК 20511266 Эрхийн бичиг 5/29/2020 Улаанбаатар хот
Уул уурхайн үндэсний олборлогч ХХК 20511268 Эрхийн бичиг 5/29/2020 Төв аймгийн Заамар сум

 

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 11-р сард хийсэн мониторингийн дүн