Шинэчлэгдсэн: 2020/01/22


Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 12 сар


Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар биеэр 11-11 төвөөр бусад бүгд
Гомдол 5 9   7 13 34
Санал       1   1
Мэдэгдэл, шийдвэр           0
Бусад (маргаан)           0

 

Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл

Үйлчилгээний чанар
(Ярианы чанар, интернетийн хурд гэх мэт)
21
Үнэ тариф, төлбөр тооцоо 5
Харилцан холболт  
ТЗ эзэмшигч хэрэглэгч, ТЗ эзэмшигч ТЗ эзэмшигч хоорондын маргаан
(ХХ-ны тухай хуулийн 31.2)
 
Цахим гэмт хэрэг   
Нэр төрд халдсан/гүтгэсэн 1
Радио давтамжийн нөлөөлөл 3
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө  
Бусад 5
Салбараар гомдол санал мэдэгдэл, шийдвэр бусад
Үүрэн холбоо 5      
АйПи ТВ 20      
ОСДҮЭ 2      
Өргөн нэвтрүүлэг   1    
Интернэтийн үйлчилгээ 1      
Тусгай дугаар        
Вэбсайт 1      
Фэйсбүүк        
Радио давтамжийн нөлөөлөл 3      
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө        
Бусад 2      

Шийдвэрлэлт

Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн 26
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн  
Хэмжилт, шалгалт хийсэн 3
Тайлбар мэдээлэл, хариу албан тоот өгч шийдвэрлэсэн 6
Холбогдох арга хэмжээ авсан  
Гомдлоо татсан  

 

Бусад мэдээлэл

Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020.11.02-2020.11.30 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
Мониторингийн 2020 оны 10 дугаар сарын тайлан
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлаагүй 13 чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд албаны хэрэгцээний QR зөвшөөрөл авах хүсэлтээ nokshtab@ulaanbaatar.mn хаягаар явуулна уу.
Санал авах тухай
Мэдэгдэл "Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд"
"Бүх нийтийн бэлэн байдал"-ын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл, гомдлыг info@crc.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авч байна
“COVID-19”-тэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх “Shuurkhai 119” мобайл аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗӨВЛӨМЖ
Монголын сайтын холбоо уриалга