Шинэчлэгдсэн: 2020/02/03


Бодлого, зохицуулалт, хяналтын асуудлууд болон "Дэлхийн радиогийн их хурал-2019" хурлын үр дүн, хэлэлцүүлэг, семинар зохион байгуулагдлаа.


2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр тус Хорооны 12 давхрын хурлын өрөөнд Радио долгионы тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой шинэчлэгдсэн журмуудын танилцуулга болон "Дэлхийн радиогийн их хурал-2019" хурлын шийдвэрийн танилцуулга сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ эрхлэгч 6 байгууллагын холбогдох 36 төлөөлөл оролцож, нийт 9 илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэг хийлээ. Үүнд:

Илтгэлийн сэдэв

Илтгэгч

1

“Дэлхийн радиогийн их хурал-2019”-д оролцсон тайлан,

цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ.

З.Амгалан

/РДЗХГ-ын дарга/

2

Үүрэн холбооны 5G сүлжээний хөгжүүлэлт, радио давтамжийн чиг хандлага.

Ц.Батхүү

/РДЗХГ-ын мэргэжилтэн/

3

Радио долгионы тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд

ХХМТГ-аас гарах баримт бичгүүд.

С.Онончимэг

/ХХМТГ-ын сансрын холбооны албаны ахлах мэргэжилтэн/

4

“5G бодлогын чиглэл”-д оруулах санал.

5

Үүрэн холбооны 2G Радио давтамжийн зурвасын ашиглалт,

олголт, зогсоох судалгааны тайлан, санал.

М.Наранбаатар

/РДЗХГ-ын ахлах мэргэжилтэн/

6

“Мэдээлэл харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалтын журам”

О.Туяажаргал

/РДЗХГ-ын мэргэжилтэн/

7

“Радио төхөөрөмж ажиллуулах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, хориглох журам”.

Б.Батбаяр

/РДХТ-ийн дарга/

8

“Радио холбооны сүлжээ сарниулах тоног төхөөрөмж ашиглах журам”-ын төсөл.

М.Наранбаатар

/РДЗХГ-ын ахлах мэргэжилтэн/

9

Үүрэн холбооны сүлжээнд 2019 онд хийгдсэн хяналт шалгалтын тайлан.

А.Болортуяа

/РДЗХГ-ын мэргэжилтэн/

Хэлэлцүүлгийн үеэр оролцогчдоос дараах чиглэлээр санал хүсэлтийг дэвшүүлж байв. Үүнд:

  • Стандартын бус богино долгионы станцуудыг хил, гаалиар нэвтрүүлэх тал дээр хязгаарлалт тавих;
  • Радио давтамжийн хүний биед хортой эсэх талаарх мэдээллийг олон нийтэд түгээх, танилцуулах;
  • Дэвшилтэд технологийг ашиглах хэрэгцээ шаардлагыг хангах хэмжээний радио давтамжийн зурвасыг олгох, давтамжийн зурвасын хуваарилалтыг ихэсгэх;
  • Шинэчлэгдэн гарч буй журам, стандарт бүр дээр албан бичгээр мэдэгдэхээс гадна боломжтой бол хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байх;
  • Компаниудын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх асуудлаар мэдээлэл өгч, хэлэлцүүлэг явуулж байгаа нь чухал ач холбогдолтой. Үүний зэрэгцээ технологийн хөгжлийн чиг хандлагыг танилцуулж, мэдээлж байхыг хүсэж байна.
 
 
 

 

Бусад мэдээлэл

ХОББИ СУРГУУЛИЙН “ШОНХОРУУД” БАГ АВАРГААР ШАЛГАРЛАА
Олон улсын захидал бичлэгийн 2022 оны уралдаан зарлагдлаа
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД 2021.10.01-2021.10.29 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
“Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарыг хуваарилах, олгох ашиглах журам”-ын нэгдсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
2019 оны жилийн эцсийн тайлангийн ном
Б.Болдбаатар, Б.Балгансүрэн нарыг ХХЗХ-ны "ХҮНДЭТ ДЭВТЭР" -т бичиж алдаршууллаа
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралт
“Дижитал үйлчилгээ болон апп эдийн засгийн өнөөгийн байдал, зохицуулалтын орчны талаарх”- цахим хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
Анхааруулга
“Хаягжуулалт, шуудангийн нэгдсэн кодын хэрэглээ” ​цахим сургалт зохион байгуулагдлаа