2019 оны 07 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан


1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.

 

2. Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.

 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

 

ТВ-ийн нэр

1-р 7 хоног

2-р 7 хоног

3-р 7 хоног

4-р 7 хоног

5-р 7 хоног

Сарын дундаж

1

25-р суваг

65

86

65

57

75

69

2

BBS

58

93

57

71

68

70

3

C1

64

69

50

49

55

58

4

ETV

89

93

86

89

88

89

5

MNB

100

100

82

81

86

90

6

Монголын мэдээ

100

100

97

93

100

97

7

NTV

43

69

35

37

41

46

8

SB

86

93

85

81

80

85

9

SBN

64

80

59

65

70

67

10

TM

82

92

83

82

82

85

11

TV8

91

97

88

98

97

94

12

UBS

78

93

70

70

67

77

13

Боловсрол суваг

56

69

55

61

60

60

14

Ви Ти Ви

100

100

100

100

100

100

15

Ийгл ньюс

98

99

83

84

84

91

16

Малчин ТВ

100

100

100

100

100

100

17

Монгол HD

54

86

23

24

16

44

18

Нутаг 21

90

89

88

88

92

89

19

Стар ТВ

48

31

45

43

41

42

20

Сүлд

84

97

88

86

88

89

21

ТВ-4

76

89

77

75

72

78

22

ТВ5

67

72

73

77

72

72

23

ТВ9

75

82

80

73

71

77

24

Эх Орон

74

68

75

84

78

76

 

 

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

 

ТВ-ийн нэр

1-р 7 хоног

2-р 7 хоног

3-р 7 хоног

4-р 7 хоног

5-р 7 хоног

Сарын дундаж

1

7 Суваг

88

100

100

94

72

93

2

Asiabox

20

22

27

23

28

23

3

C Channel

15

15

12

11

19

14

4

Channel 11

88

89

85

86

81

86

5

Documentary Box

0

0

0

0

0

0

6

Ebox

100

100

100

100

100

100

7

GTV

100

100

100

98

100

99

8

Home Shopping

100

100

100

100

100

100

9

MassTV

94

100

100

100

100

98

10

MNB Спорт

100

100

100

100

100

100

11

MNBA Sports

100

100

100

100

100

100

12

MNC

82

92

81

85

81

85

13

MovieBox

14

14

15

15

17

15

14

Moviemax

6

28

28

19

18

20

15

National times news

78

0

97

72

83

84

16

News Channel

27

31

30

34

29

30

17

ONTV

39

47

35

37

34

39

18

OTV

73

86

81

74

78

79

19

Shop Mongolia

100

100

100

100

100

100

20

SPS Classic

5

5

5

7

23

7

21

SPS Fight

74

79

80

68

70

74

22

SPS National

89

93

98

97

75

92

23

SPS Prime

19

10

12

13

10

13

24

SPS World

1

1

0

0

0

0

25

Trade

100

100

100

100

100

100

26

TV10

98

99

98

99

100

99

27

TV3

92

97

92

92

90

93

28

Volume Plus

81

88

85

81

82

84

29

World TV

48

73

49

43

46

52

30

Барилга ТВ

60

0

0

0

0

60

31

Бидний цөөхөн Монголчууд

100

100

100

100

100

100

32

Блүүмберг МН

52

51

49

49

46

50

33

Глобал ТВ

100

100

100

100

100

100

34

Дреам ТВ

21

21

20

20

22

21

35

Лайк

77

76

77

78

77

77

36

Малчин Төв Телевиз

100

100

99

100

100

99

37

Оллоо ТВ

60

64

60

59

67

61

38

Өлзий ТВ

92

100

91

92

93

94

39

Парламент

90

91

91

91

91

91

40

Рояль

77

81

90

93

96

86

41

Синима

52

50

53

53

45

51

42

Скай ТВ

21

81

22

22

22

34

43

Смарт HD

94

100

100

100

100

98

44

Соён гэгээрүүлэгч

65

79

81

81

91

78

45

Суваг 1

88

93

90

90

90

90

46

Талын Монгол

84

85

84

84

85

84

47

ТВ2

68

70

67

68

68

68

48

ТВ6

73

72

68

62

75

69

49

Шууд ТВ

96

96

95

95

95

96

50

Эко

73

88

68

59

64

71

3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.

5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)

 

4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

 

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.

 

5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

 
 

6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.

 
 

7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.

 

ТВ-ийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

ТВ9

4

 

 

Сувгийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

Moviebox

13

 

8. Баннер гаргасан зөрчил

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.

 

ТВ-ийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

ETV

6

2

SBN

5

3

ТВ9

5

4

25-р суваг

4

5

UBS

4

6

Ви Ти Ви

4

7

NTV

3

8

ТВ5

3

 

 

Сувгийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

Asiabox

423

2

MovieBox

351

3

Дреам ТВ

121

4

MNC

17

5

Channel 11

1

 

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

 

Сувгийн нэр

Дамжуулсан зар сурталчилгаа

Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь

1

Home Shopping

0

1.40%

0%

2

Shop Mongolia

0

21.46%

21.33%

3

Trade

0

4.18%

11.85%

4

Глобал ТВ

0

1.52%

0%

5

Шууд ТВ

0

0.16%

8.33%

Бусад мэдээлэл

ХХЗХ, ШӨХТГ хамтран “Өрсөлдөөний тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
"ХХЗХ-НЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ РАДИО СОНИРХОГЧИЙН НЭВТРҮҮЛЭГЧ ОЛОХ 2020 ОНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн 2020 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
“5G радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн ерөнхий шаардлага” ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг
Орон нутгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд цахим сургалт хийлээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 08-р сарын 15-наас 09-р сарын 15 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
ХХЗХ, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газартай Улс хоорондын шуудан илгээмжээр, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтарч ажиллана
"Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам", "Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам"-уудын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагдаж байна
ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЗАХИДЛЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
Интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгчид болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хооронд байгуулсан интернэтийн холболтын гэрээний бүртгэлийн жагсаалт