Шинэчлэгдсэн: 2019/08/14


2019 оны 6 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ


Гомдол, санал ирсэн хэлбэр

Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар имэйл 11-11 төвөөр биечлэн бүгд
Санал  - - - 2 - 2
Гомдол 9 8 1 9 1 28
Хүсэлт 2 - - 3 - 5
Шүүмж - - - 1 - 1

Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол 

Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол 24
Үйлчлэгч хоорондын гомдол, маргаан 1
Вэб сайттай холбоотой   
Фэйсбүүк  
Радио давтамжийн нөлөөлөл 7
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 2
Бусад 2

Салбараар 

Салбар хүсэлт гомдол санал шүүмж
Үүрэн холбоо   4    
АйПи ТВ 2 9 1  
ОСДҮЭ   7    
Өргөн нэвтрүүлэг     1  
Тусгай дугаар   1    
Вэбсайт        
Фэйсбүүк        
Радио давтамжийн нөлөөлөл   7    
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 2      
бусад 1     1

Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл 

Үйлчилгээний чанар  9
Үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф 2
Харилцан холболт -
Давамгай байдлаа ашиглаж байна 2
Контент, агуулга 2
Цахим гэмт хэрэг, нэр төрд халдсан/гүтгэсэн -
Радио дамтамжийн нөлөөлөл 7
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 2
Бусад 12

Шийдвэрлэлт 

Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн 19
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн 1
Хэмжилт, шалгалт хийсэн 9
Тайлбар мэдээлэл өгсөн 7

Бусад мэдээлэл

Монгол Улсад мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын бие даасан зохицуулах байгууллага үүсэж хөгжсөний 25 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе
“Харилцаа холбооны салбарын Дараа үеийн зохицуулалт, цаашдын чиг хандлага-2020” бага хурал, семинар
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн хүүхдийн кино, нэвтрүүлэг
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн монгол кино
Зөвлөлдөх уулзалт
Тусгай зөвшөөрөлгүй улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байсан газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн бүх кино
Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудийн хөтөлбөрийн бүтэц - 2019 он
Өргөн нэвтрүүлгийн 20 телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц
Мониторингийн 2020 оны 9 дүгээр сарын тайлан