Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагууд


 

Тусгай нөхцөл шаардлагууд

Журам, зохицуулалтын чиглэл, нөхцөл шаардлагууд

Хот, хот хоорондын телефон ярианы үйлчилгээ эрхлэхэд

Улс хоорондын телефон ярианы үйлчилгээ эрхлэхэд

Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаар олгоход

Интернетийн үйлчилгээ эрхлэхэд

Контэнт агрегаторын үйлчилгээ эрхлэхэд

Мэдээлэл, холбооны сүлжээ, дэд бүтэц байгуулах тусгай зөвшөөрлийн тусгай нөхцөл шаардлага

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

Телевиз радиогийн өргөн нэвтрүүлэг, кабелийн сувгийн тусгай зөвшөөрлийн тусгай нөхцөл шаардлага

Телевиз радиогийн олон суваг дамжуулах тусгай зөвшөөрлийн тусгай нөхцөл шаардлага

Шуудангийн сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх

Ерөнхий нөхцөл шаардлага

Сүлжээ байгуулах, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ерөнхий нөхцөл шаардлага

Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага

Тоон контентын үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага

Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

 

 

 

Бусад мэдээлэл

Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлаагүй 13 чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд албаны хэрэгцээний QR зөвшөөрөл авах хүсэлтээ nokshtab@ulaanbaatar.mn хаягаар явуулна уу.
Санал авах тухай
Мэдэгдэл "Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд"
"Бүх нийтийн бэлэн байдал"-ын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл, гомдлыг info@crc.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авч байна
“COVID-19”-тэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх “Shuurkhai 119” мобайл аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗӨВЛӨМЖ
Монголын сайтын холбоо уриалга
Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэдэгдэл хүргүүлэх тухай
Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж хүргүүлэх тухай