Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагууд


 

Тусгай нөхцөл шаардлагууд

Журам, зохицуулалтын чиглэл, нөхцөл шаардлагууд

Хот, хот хоорондын телефон ярианы үйлчилгээ эрхлэхэд

Улс хоорондын телефон ярианы үйлчилгээ эрхлэхэд

Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаар олгоход

Интернетийн үйлчилгээ эрхлэхэд

Контэнт агрегаторын үйлчилгээ эрхлэхэд

Мэдээлэл, холбооны сүлжээ, дэд бүтэц байгуулах тусгай зөвшөөрлийн тусгай нөхцөл шаардлага

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

Телевиз радиогийн өргөн нэвтрүүлэг, кабелийн сувгийн тусгай зөвшөөрлийн тусгай нөхцөл шаардлага

Телевиз радиогийн олон суваг дамжуулах тусгай зөвшөөрлийн тусгай нөхцөл шаардлага

Шуудангийн сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх

Ерөнхий нөхцөл шаардлага

Сүлжээ байгуулах, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ерөнхий нөхцөл шаардлага

Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага

Тоон контентын үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага

Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

 

 

 

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 11-р сард хийсэн мониторингийн дүн