Шинэчлэгдсэн: 2015/05/14


Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд 2015 оны 2-р сарын 16-ны өдрөөс 3-р сарын 16 өдөр хүртэл хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн  суурин хяналтыг тогтмол хийж байна.Тус хяналтанд Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 30 FM радио станцууд хамрагдав.

Хэвийн ажиллагаатай FM радио станцууд, давтамж [МГц]

Хэвийн бус ажиллагаатай FM радио станцууд, давтамж [МГц]

Үйл ажиллагаа явуулаагүй FM радио станцууд, давтамж [МГц]

100.5; 100.9; 101.7;

103.1; 106.0

91.1, 91.7, 95.1, 95.7, 96.3, 96.9, 97.5, 98.1, 98.5, 98.9, 99.3, 99.7, 100.1, 102.1, 102.5, 103.6, 104.0, 104.5, 105.5, 106.6, 107.0, 107.5

92.1, 92.5, 105.0

Илэрсэн зөрчил дутагдал болон стандарт шаардлага хангалтын хувьд:

  • FM92.1, FM92.5, FM105.0 радио үйлчилгээ эрхлэгчид үйл ажиллагаа явуулаагүй байна.
  • 3-р сарын 12 өдрийн 11 цаг 55 минутын хэмжилтээр FM99.3 радиогийн нэвтрүүлэг тасарсан.
  • Монгол Улсын MNS 4909:2000 стандартын 5-д зааснаар  FМ нэвтрүүлэгчийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд тавих техникийн шаардлагын дагуу давтамжийн модуляцтай дохионы давтамжийн хазайлтын максимум утга± 75 кГц давтамжаас хэтрэхгүй байх ёстой.

FM 91.1, 91.7, 95.1, 95.7, 96.3, 96.9, 97.5, 98.1, 98.5, 98.9, 99.3, 99.7, 100.1, 102.1, 102.5, 103.6, 104.0, 104.5, 105.5, 106.6, 107.0, 107.5радиогууд 2 болон 3-р сарын туршид дохионы давтамжийн хазайлт /Deviation/-ын максимум утга ±75 кГц-ээс хэтэрсэн байна. Иймд нэвтрүүлэх хэсгийн тоног төхөөрөмжүүд дээр тохиргоо хийх шаардлагатай.

  • FM105.5-ийн төвийн давтамжийн шилжилт /Tolerance or Offset/ зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс бүх хэмжилтэнд их байгаа тул тоног төхөөрөмжид дахин тохиргоо хийх шаардлагатай байна.
  • Зурвас ашиглалт /OBW-xdB/-ын хувьд бүх ажиллаж байгаа богино долгионы FM радио станцууд хэвийн ажиллаж байна.
  • FM92.5 үйл ажиллагаа явуулаагүй боловч тухайн зурваст FM95.7 станцын нэвтрүүлэг давхар сонсогдож байна.

2015 оны 02-р сарын 16-ны өдрөөс 03-р сарын 16 өдөр хүртэл хийсэн хэмжилтийн дундаж утга

 

Бусад мэдээлэл

Монгол Улсад мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын бие даасан зохицуулах байгууллага үүсэж хөгжсөний 25 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе
“Харилцаа холбооны салбарын Дараа үеийн зохицуулалт, цаашдын чиг хандлага-2020” бага хурал, семинар
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн хүүхдийн кино, нэвтрүүлэг
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн монгол кино
Зөвлөлдөх уулзалт
Тусгай зөвшөөрөлгүй улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байсан газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн бүх кино
Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудийн хөтөлбөрийн бүтэц - 2019 он
Өргөн нэвтрүүлгийн 20 телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц
Мониторингийн 2020 оны 9 дүгээр сарын тайлан