Шинэчлэгдсэн: 2021/05/04


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдаанаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт


 
2021
 
 
2020
 
 
2019
 
 
2018
 
 
2017
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012-2002
 
 
 
Тогтоол № Огноо Товч агуулга
01 2021.01.29 “Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5059)
02 2021.01.29 “Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар 5060)
03 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
04 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт оруулах тухай
05 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
06 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
07 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
08 2021.02.26 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай
09 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
10 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
11 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
12 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
13 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
14 2021.03.05 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
15 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
16 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
17 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
18 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
19 2021.03.05 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай (Хорооны 2019 оны 28 тоот тогтоол)
20 2021.03.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
21 2021.03.31 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
22 2021.03.31 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
23 2021.04.28 “Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага” батлах тухай
24 2021.04.28 “Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл,  шаардлага” батлах тухай
25 2021.04.28 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Хорооны 2017 оны 58 тоот тогтоол)
26 2021.04.28 “Сонгон шалгаруулалтын эрхийн төлбөр” тогтоох тухай
27 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
28 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
29 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
30 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай

Бусад мэдээлэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизүүдийн жагсаалт
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа
Т.БАТБОЛД: Сонгуулийн сурталчилгаа нь хадмал тайлбар, дохионы хэлний орчуулгатай эсэхийг хянана
“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих тухай” онлайн сургалт
“МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ” цахим хэлэлцүүлгийг Улаанбаатар хотын телевизүүдэд зориулан зохион байгууллаа
Орон нутагт өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох нээлттэй сонгон шалгаруулалтын урилга
ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах цахим орчны үйлчилгээ эрхлэгчийн бүртгэлийн маягт
Нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгаа явуулах цахим хуудасны бүртгэлийн маягт
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү