Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын 100 жил. Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбарын баярын хурал боллоо.

Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан
Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал

Видео

Аж ахуй нэгж, байгууллагын НЭВТРЭХ заавар
ХАСХОМ шторк 2019 он
Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай
Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ?
Шуудангийн нэгдсэн код 1
Шуудангийн нэгдсэн код 2

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна

Та саналаа өгнө үү