Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлсэн цахим хуудасны жагсаалт
ХХЗХ

Сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах нам эвслийн цахим хуудасны жагсаалт 

 Сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах нэр дэвшигчийн цахим хуудасны жагсаалт 

Д.Дамдинцогт
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/06/09