Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд болон бүсчилсэн шалгалтын тайлан
ХХЗХ

УЛААНБААТАР ХОТОД ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН

 1. Хэмжилт шалгалтын зорилго:

Хорооны даргын  2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/34 тоот тушаалын дагуу Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг болон хяналт хийх бүсэд орших дүүргүүдийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын радио тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын байдалд хэмжилт шалгалт хийж Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, “Харилцаа холбооны тухай хууль”,  “Радио долгионы тухай хууль” тогтоомжууд түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандарт болон технологийн норм, горимыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахад оршино.

 1. Үргэлжилсэн хугацаа:

2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 21-ний өдөр хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн.

 1. Хэмжилт, шалгалтын хамрах хүрээ

Улаанбаатар хотын хэмжээнд такси үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд болон  Хан-Уул дүүргийн 1,2,3, 11, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр хамрагдав.

3.1 Такси үйлчилгээний газрууд:

 • “Төгс учрахуй” ХХК-ийн Улаанбаатар лавлах 19001617 дуудлагын такси;
 • “МЦХ” ХХК-ийн 19001109 дуудлагын такси;
 • “Си Ай Эм Эй Эн” ХХК-ийн Симан такси дуудлагын такси;  
 • “УБ такси транспорт сервис” ХХК-ийн УБ такси 19001991 дуудлагын такси;
 • “Элит ноён такси” ХХК-ийн Ноён такси 19001950 дуудлагын такси;   
 • “Миллион доллар” ХХК-ийн Империал такси;  
 1. Ашигласан хэмжүүрийн төхөөрөмж:
 • Bird X5000 чадлын хэмжүүр
 • Bird 4421 чадлын хэмжүүр
 • ACECO FC1002 давтамж тоологч
 1. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн:

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамжийн зохицуулалт, хяналтын газрын хяналтын инженерүүд болон болон Нийслэлийн цагдаагийн газрын алба хаагч нар хамтран хийж гүйцэтгэв. Үүнд:

Ажлын  хэсэг :

 • О.Нямдаваа /Мөрдөн шалгах газрын Хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч/ (тохиролцсоноор)
 • Ц.Жаргалмаа /Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын хэв журмын хэлтсийн ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч/ (тохиролцсоноор) /Радио долгион хяналтын төвийн хяналтын инженер/
 • Б.Үүрцайх /Радио долгион хяналтын төвийн хяналтын инженер/ /Радио долгион хяналтын төвийн хяналтын инженер/
 • С. Буянжаргал /Радио долгион хяналтын төвийн жолооч/
 • П.Ганболд /Радио долгион хяналтын төвийн жолооч/

Шалгалтын ерөнхий удирдамж:

 1. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос хуваарилсан радио давтамжийн зурваст ажиллаж байгаа эсэх, хэт богино долгионы радио станцын гаралтын чадлыг тодорхойлох.
 2. Радио давтамж эзэмшигч иргэн хуулийн этгээдүүдийн ашигладаг радио давтамжид харилцан нөлөөлөл үүсгэж байгаа харилцааны радио станцууд болон бусад радио долгион үүсгэгч тоног төхөөрөмжүүдийг илрүүлэх, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах;
 3. Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмыг таниулан мэдүүлэх, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;
 4. Шалгалтын тайлан, үр дүнг ХХЗХорооны даргын зөвлөлд тайлагнах.

 

 1. Такси үйлчилгээний газруудын хэмжилт, шалгалтын тайлан:

Шалгалтын явцад Улаанбаатар хотын хэмжээнд такси үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 6 байгууллага аж ахуй нэгж хамрагдаж тэдгээрийн радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн хүчинтэй хугацаа, хамрах хүрээ, ашиглаж буй хэт богино долгионы радио станцын мэдээлэл зэргийг шалгаж ажиллалаа. Хэмжилтийн явцад ашиглагдаж буй радио давтамж, гаралтын чадлыг тодорхойлж “Радио долгионы тухай хууль” тогтоомжууд түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандарт болон технологийн норм, горимын талаар мэдээлэл өгч, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, мэргэжил арга зүйн талаар зөвлөж ажиллав. 

Хэмжилт шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Үүнд:

6.1 “Төгс учрахуй” ХХК

Ерөнхий зүйл:

Тус компанийн Улаанбаатар лавлах 19001617 дуудлагын такси үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагын захирал Б.Нямдэлгэр 99115359, инженер Э.Энхболд 99831212 нар шалгалтад хамрагдсан. Нийт дуудлага аван ажиллаж байгаа 10 такси байгаа. Нийслэлийн нийтийн тээврийн газраас авсан мэдээллээр “Тэбэ сервес” ХХК, “ЦББ” ХХК нарын такси баазуудтай хамтран ажилладаг.

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн хувьд: /Хүснэгт 1/

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн дугаар Эрхийн бичгийн дуусах хугацаа Төлөв Ашиглаж буй радио станцын мэдээлэл Зөвшөөрөлтэй давтамж Хаяг Илэрсэн
19005 2017.06.06 Хугацаа дууссан 1:45Вт, 1:45Вт, 8:50Вт, 1:45Вт, 4:45Вт 150.925МГц, 161.375МГц Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг Амарын гудамж-2В, Мигма центр, 202 тоот. 318888, 88041111-нябо, 318282
mongol@ub1617.mn
Эрхийн бичгийн хугацаа дууссан тул яаралтай сунгуулах

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

 • Эрхийн бичгийн хугацаа дууссан тул яаралтай сунгуулах

6.2 “Монголын цахилгаан холбоо” ХХК

Ерөнхий зүйл:

Тус компанийн Үндэсний лавлах 19001109 дуудлагын такси үйлчилгээ үзүүлж буй хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Н.Мөнхтулга шалгалтад хамрагдсан. Нийт дуудлага аван ажиллаж байгаа 38 такситай. Хэмжилтэд урьд жилийн шалгалтаар зөрчилтэй байсан 5 такси түүвэрлэн хамруулсан бөгөөд гаралтын чадлыг хэтрүүлсэн такси илрээгүй ба радио давтамжийн илүү зөвшөөрөлгүй суваг суулгасан жолооч 1 илэрсэн нь шалгалтын хугацаанд зөрчлөө арилган эргэн шалгуулсан.

Хэмжилтэд хамрагдсан таксинуудын мэдээлэл. /Хүснэгт 2/

Улсын

дугаар

Жолоочийн

овог нэр

Суваг

Радио давтамжийн

зөрчилтэй эсэх

Гаралтын

чадал /Вт/

Тайлбар
1 52-72 УНО О.Алтан-Од 12 Үгүй 28 Цагдаагийн хамтарсан шалгалтаар илэрсэн
2 41-94 УНЦ Б.Моломжамц 19 Үгүй 29 -
3 52-36 УНЦ Н.Бямбадорж 36 Үгүй 45.7 -
4 55-01 УНЭ Г.Түмэнжаргал 3 Үгүй 17.3 -
5 70-43 УНЯ М.Мөнхбат 14 Үгүй 52.8 -
6 40-18 УБД Д.Пүрэвжав 21 Үгүй 58 Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
7 33-40 УБЦ М.Мягмарсүрэн 8 Үгүй 58.4 -

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн хувьд: /Хүснэгт 3/

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн дугаар Эрхийн бичгийн дуусах хугацаа Төлөв Ашиглаж буй радио станцын мэдээлэл Зөвшөөрөлтэй давтамж хаяг Илэрсэн
20510448 2018.04.20 Хүчинтэй 3:40Вт, 35:40Вт 146.650МГц, 156.525МГц, 156.725МГц, 162.275МГц Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг, I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-1, Улаанбаатар-15160, шуудангийн хайрцаг 1166 -

6.3 “Элит ноён такси” ХХК

Ерөнхий зүйл:

Тус компанийн Ноён зууч лавлах 19001950 дуудлагын такси үйлчилгээ үзүүлж буй компанийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Н.Сонингэрэл нар шалгалтад хамрагдсан. Нийт дуудлага аван ажиллаж байгаа 97 такситай, өөрийн үндсэн 24 такситайгаар үйлчилгээ үзүүлдэг. “Мөнх такси” ХХК, “Дан соёмбо” ХХК, “Вип такси сервис” ХХК, “Бүргэд такси” ХХК, “Тебе сервис” ХХК гэсэн 5 такси баазуудтай хамтран ажиллаж, станц түрээслүүлэн дуудлага өгч ажилладаг.

Хэмжилтэд 12 такси хамрагдсан бөгөөд гаралтын чадлыг хэтрүүлсэн такси илрээгүй ба радио давтамжийн илүү зөвшөөрөлгүй суваг суулгасан жолооч илрээгүй.

Хэмжилтэд хамрагдсан таксинуудын мэдээлэл. /Хүснэгт 4/

Улсын дугаар Жолоочийн овог нэр Суваг

Радио давтамжийн

зөрчилтэй эсэх

Гаралтын чадал /Вт/ Тайлбар
1 15-71 УНС Б.Сумъяабазар 3-61 Үгүй 23 -
2 70-86 УБЦ Д.Баярмандах 3-53 Үгүй 28 -
3 07-11 УБТ А.Ариуболд 3-100 Үгүй 27.9 -
4 52-43 УБТ Э.Дэмбэрэлдорж 1-8 Үгүй 23.9 -
5 52-35 УНБ Н.Эрдэнэ-сайхан 2-55 Үгүй 20.8 -
6 26-13 УНА А.Галбадрах 2-91 Үгүй 28.3 -
7 53-34 УБЗ Т.Гантөгс 1-11 Үгүй 28 -
8 43-46 УНЭ Т.Цэнгэлмаа 3-31 Үгүй 33.8 -
9 68-37 УБЯ Л.Баянжаргал 2-7 Үгүй 28.2 -
10 29-21 УБТ Т.Золбаяр 1-2 Үгүй 33 -
11 40-76 УБИ С.Бат-ирээдүй 2-51 Үгүй 19.7 -
12 19-56 УБЭ Н.Баярмагнай 3-21 Үгүй 9.8 -
 
Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн хувьд: /Хүснэгт 5/
Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн дугаар Эрхийн бичгийн дуусах хугацаа Төлөв Ашиглаж буй радио станцын мэдээлэл Зөвшөөрөлтэй давтамж Хаяг Илэрсэн
27907 2008.06.18 Хүчинтэй 1:25Вт, 45:25Вт 404.125МГц, 405.575МГц, 405.675МГц, 405.775МГц, 405.800МГц, 405.875МГц, 410.225МГц, 410.875МГц Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Баруун 4 зам, Гранд плаза цогцолбор, 9-р давхар, 902 тоот, 99080968, 99111118 зөрчилгүй

Дуудлага аван ажилладаг таксинуудын мэдээлэл: /Хүснэгт 6/

Такси бааз  код Овог нэр Машины улсын дугаар Тайлбар
1 Элит ноён такси 1--1 Г.Нармандах 79-70 УБГ -
2 Элит ноён такси 1--2 Т.Золбаяр 29-21 УБТ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
3 Элит ноён такси 1--4 Г.Эрдэнэ-очир 31-10 УНТ -
4 Элит ноён такси 1--18 Н.Баярсайхан 35-45 УНА -
5 Элит ноён такси 1--20 Р.Баярбат 62-58 УНМ -
6 Элит ноён такси 1--40 Н.Батжаргал 04-64 УБИ -
7 Элит ноён такси 1--62 Д.Хасбаатар 22-90 УНЯ -
8 Элит ноён такси 1--79 О.Эрдэнэ-бадрал 67-51 УНУ -
9 Элит ноён такси 1--90 Даваадорж 80-60 УНВ -
10 Элит ноён такси 1--100 О.Отгонбаяр 25-43 УБЭ -
11 Элит ноён такси 2--6 Б.Баярсайхан 95-01 УНП -
12 Элит ноён такси 2--20 Л.Батзаяа 14-52 УНК -
13 Элит ноён такси 2--40 Д.Дашдондог 14-00 УНГ -
14 Элит ноён такси 2--47 Л.Батзаяа 27-78 УБТ -
15 Элит ноён такси 2--70 Буян-арвижих 16-90 УБМ -
16 Элит ноён такси 2--81 Ц.Ичинхорлоо 65-36 УНӨ -
17 Элит ноён такси 3--8 Я.Зоригт 02-51 УНА -
18 Элит ноён такси 3--11 Б.Алтанхуяг 73-07 УНЕ -
19 Элит ноён такси 3--70 Б.Батмөнх 67-60 УБД -
20 Элит ноён такси 3--90 О.Доржгочоо 23-73 УБЦ -
21 Элит ноён такси 4--62 Одбаяр 22-62 УБЦ -
22 Элит ноён такси 4--20 Х.Чүлтэмсүрэн 20-88 УНО -
23 Элит ноён такси 4--28 Ганзориг 4801 УБЦ -
24 Элит ноён такси 4--91 Д.Пүрэвбат 13-91 УНМ -
25 Тебе такси 5 Х.Батхүрэл 65-02 УНЯ -
26 Тэбэ такси 6 Э.Басандорж 59-51 УБТ -
27 Мөнх такси 8 Э.Дэмбэрэлдорж 52-43 УБТ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
28 УБТ такси 11 Т.Гантөгс 53-34 УБЗ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
29 Мөнх такси 21 Д.Батбаяр 13-30 УНМ -
30 Бүргэд такси 30 Д.Ганболд 99-48 УНД -
31 Бүргэд такси 41 З.Цэрэгзав 44-30 УНД -
32 Мөнх такси 45 О.Баасанцэрэн 52-45 УБА -
33 Тебе такси 47 Э.Энх-амгалан 84-43 УБИ -
34 Бүргэд такси 49 Б.Батжаргал 64-69 УНО -
35 Тэбэ такси 51 С.Дэлгэрсайхан 29-65 УНЕ -
36 Мөнх такси 60 Н.Ганзориг 79-77 УНӨ -
37 Бүргэд такси 61 П.Цогтсайхан 17-50 УБЛ -
38 Тэбэ такси 65 Ц.Батболд 39-83 УБҮ -
39 Гранд такси 66 Г.Өлзийбаатар 03-76 УБГ -
40 Тэбэ такси 68 Б.Алтангэрэл 09-78 УБА -
41 Тэбэ такси 69 Х.Ганзориг 80-43 УБТ -
42 Гранд такси 70 Л.Болдоо 02-85 УБР -
43 Тэбэ такси 71 Ө.Мөнхтүвшин 96-44 УБП -
44 Мөнх такси 75 Б.Эрдэнэ-очир 20-17 УНХ -
45 Мөнх такси 80 Г.Ууганбаатар 00-42 УНБ -
46 Бүргэд такси 81 Ц.Ариунболд 17-50 УбҮ -
47 Бүргэд такси 89 Б.Мөнх-оргил 27-33 УНК -
48 Мөнх такси 1 Н.Баасанжав 52-98 УНЛ -
49 Бүргэд такси 2 Ц.Ариунтөгс 70-05 УББ -
50 Тебе такси 3 Г.Цогбадрах 53-14 УНЕ -
51 УБТ такси 4 Н.Баярцэнгэл 05-90 УБИ -
52 Мөнх такси 5 М.Эрдэнэбаатар 52-63 УНЯ -
53 Бүргэд такси 7 Л.Баянжаргал 68-37 УБЯ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
54 Мөнх такси 9 Д.Ганхүү 57-49 УНВ -
55 Тебе такси 11 Ялагдашгүй 69-03 УНЯ -
56 Мөнх такси 28 С.Ганбат 52-78 УНУ -
57 Бүргэд такси 41 Н.Мөнх-эрдэнэ 05-41 УНЧ -
58 Мөнх такси 49 Н.Молом 15-24 УНС -
59 Дан соёмбо 50 Б.Мөнх-эрдэнэ 80-16 УНЕ -
60 Мөнх такси 51 С.Бат-ирээдүй 40-76 УБИ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
61 Мөнх такси 55 Н.Эрдэнэ-сайхан 52-35 УНБ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
62 Бүргэд такси 59 С.Оргил-эрдэнэ 46-23 УНЯ -
63 Мөнх такси 61 Б.Нямдорж 37-55 УНИ -
64 Тебе такси 65 Д.Сүхбаатар 25-64 УБӨ -
65 Тебе такси 66 Т.Энхбат 02-46 УБТ -
66 Бүргэд такси 71 А.Цэгмид 17-53 УНӨ -
67 Тебе такси 75 Э.Анхбаяр 80-35 УБД -
68 Мөнх такси 77 Б.Даваадорж 15-03 УНС -
69 Бүргэд такси 79 Ц.Нямчимэг 44-93 УБЦ -
70 Тебе такси 90 А.Жаргалсүх 60-90 УБУ -
71 Мөнх такси 91 А.Галбадрах 26-13 УНА Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
72 Вип такси 94 Ө.Чимэдрэгзэн 77-67 УБН -
73 Бүргэд такси 99 В.Бямбарагчаа 67-93 УНЛ -
74 Тэбэ такси 1 С.Батсайхан 48-51 УБТ -
75 Тэбэ такси 2 Түвшинбаяр 89-35 УБД -
76 Бүргэд такси 3 Г.Анхбаяр 30-43 УБС -
77 Бүргэд такси 5 Б.Номинчимэг 59-50 УНИ -
78 Бүргэд такси 6 Ч.Ганпүрэв 10-79 УБР -
79 Бүргэд такси 7 Г.Цогтбаатар 60-59 УНЯ -
80 Намдэмүн 21 Н.Баярмагнай 19-56 УБЭ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
81 Бүргэд такси 30 Н.Батзаяа 22-75 УНВ -
82 Тэбэ такси 31 Т.Цэнгэлмаа 43-46 УНЭ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
83 Бүргэд такси 40 С.Ганбаяр 06-55 УБЕ -
84 Тэбэ такси 45 Д.Доржбат 33-57 УБМ -
85 Вип такси 47 Б.Хангай 50-04 УНВ -
86 УБТ такси 51 Б.Энхсайхан 60-40 УБД -
87 Бүргэд такси 53 Д.Баярмандах 70-78 УБЦ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
88 Бүргэд такси 60 П.Анхбаяр 73-67 УБН -
89 Мөнх такси 61 Б.Сумъяабазар 15-71 УНС Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан
90 Мөнх такси 62 А.Золжаргал 15-72 УНИ -
91 Мөнх такси 66 Б.Азжаргал 42-23 УНТ -
92 УБТ такси 67 Ц.Энхмандах 72-34 УБЦ -
93 Тэбэ такси 71 Л.Баасанбаяр 99-66 УНУ -
94 Бүргэд такси 72 Т.Баярхүү 10-41 УБЕ -
95 Бүргэд такси 75 Ч.Мөнгөн 20-54 УНУ -
96 Мөнх такси 79 Н.Даваажид 14-71 УНС -
97 Тэбэ такси 100 А.Ариуболд 07-11 УБТ Цагдаагийн хамтарсан шалгалтад хамрагдсан

 

6.4 “Си Ай Эм Эй Эн” ХХК

Ерөнхий зүйл:

Тус компанийн хувьд радио тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг бүрэн зогсоож Улаанбаатар такси транспорт сервис ХХК-тай хамтран ухаалаг утасны цэс ашиглан үйл ажиллагаа явуулахаар болж радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийг цуцлуулах хүсэлт өгөх төлөвлөгөөтэй байв. Уг шалгалтад тус байгууллагын хуулийн зөвлөх Ц.Баатарцогт /89212121/ хамрагдсан.

6.5 УБ такси транспорт сервис” ХХК

Ерөнхий зүйл:

Тус компанийн хувьд өнгөрсөн жилийн шалгалтаар бүх таксинуудын радио тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг халж ухаалаг утасны цэс ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд одоогоор зөвхөн засварын төвийн дотоод хэрэгцээнд ашиглах зорилгоор 69011 тоот радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн хүрээнд 158.350МГц долгион дээр 2ш гар станц ашиглаж байна. 

6.6 “Миллион доллар” ХХК

Ерөнхий зүйл:

Тус компанийн Империал такси 331212 дуудлагын такси үйлчилгээ үзүүлж буй компанийн захирал Н.Батсүх /88094619/ шалгалтад хамрагдсан. Нийт дуудлага аван ажиллаж байгаа 35 такситай. Байгууллагын хаяг байршил өөрчлөгдөж Саруул зочид буудал 2-р давхар 203 тоотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа.

Хэмжилтэд 4 такси хамрагдсан бөгөөд 3 Монгол улсын радио долгионы тухай хуулийн 19.2.8 зөвхөн зөвшөөрөгдсөн радио давтамж, давтамжийн зурваст ажиллах, өөрийн эзэмшилд байгаа радио төхөөрөмжийн гаралтын чадал, давтамжийг тогтмол хянаж байх гэсэн заалтыг зөрчиж байсан.

Цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан шалгалтад хамрагдсан таксинуудын мэдээлэл. Хүснэгт 7

Улсын

дугаар

Жолоочийн

овог нэр

Суваг

Радио давтамжийн

зөрчилтэй эсэх

Гаралтын

чадал /Вт/

Тайлбар
1 72-54 УБЯ Лхагвасүрэн 4 Тийм 1.161.950 2.156.150 3.160.500 33 3-р суваг нь зөрчилтэй байсан тул шалгалтын хугацаанд уг зөрчлийг арилгуулан мэдэгдэхээр болсон.
2 89-30 УНС

Мөнхмандах

Чулуундаваа

15 Тийм 1.161.950 2.156.150 3.160.500 200 Радио долгионы тухай хуулийн 19.2.8-р заалтыг зөрчиж байв.
3 20-04 УБӨ Б.Алтангэрэл 24 Тийм 1.161.950 2.156.150 60 зөрчилгүй
4 17-70 УБТ Алтанзул 80

Тийм 1.161.950 2.160.050 3.150.150

4.150.475

80 Радио долгионы тухай хуулийн 19.2.8-р заалтыг зөрчиж байв.

Тус компанид бүртгэлтэй таксинуудын мэдээлэл. Хүснэгт 8

Улсын дугаар Марк Өнгө
1 02-64 УНЭ Соната Саарал
2 04-34 УНА Соната Саарал
3 11-38 УНУ Соната Саарал
4 72-54 УБЯ Соната Саарал
5 55-08 УБУ Соната Саарал
6 72-98 УБҮ Соната Хар
7 55-72 УБЭ Соната Саарал
8 38-49 УБУ Соната Саарал
9 27-03 УБА Соната Хар
10 70-43 УНЯ Соната Цагаан
11 37-11 УНА Соната Саарал
12 47-89 УНУ Соната Саарал
13 25-10 УНП Соната Саарал
14 81-69 УБМ Соната Цагаан
15 89-30 УНС Соната Цагаан
16 30-75 УНЧ Соната Саарал
17 14-28 УБЦ Соната Саарал
18 52-76 УНИ Соната Саарал
19 11-19 УНС Аванте Цагаан
20 17-33 УНӨ Верна Саарал
21 89-52 УБЯ Соната Саарал
22 70-23 УБЯ Соната Улаан хүрэн
23 23-39 УБТ Соната Саарал
24 20-04 УБӨ Соната Хөх
25 40-65 УБИ Соната Саарал
26 23-96 УНҮ Соната Саарал
27 04-66 УБЯ Верна Саарал
28 78-16 УНБ Соната Саарал
29 02-41 УНК Соната Хар
30 40-20 УНЧ Самсунг Саарал
31 17-70 УБТ Верна Шар
32 41-14 УНТ Соната Саарал
33 40-08 УБЗ Верна Хөх
34 99-28 УНА Соната Хар
35 54-29 УНЕ Соната Саарал
Хувиараа радио станц ашигласан: Хувиараа радио станц ашиглаж байсан иргэдийн мэдээлэл Хүснэгт 9

Улсын

дугаар

Жолоочийн

овог нэр

Суваг Радио давтамжийн зөрчилтэй эсэх

Гаралтын

чадал /Вт/

Илэрсэн зөрчил
1 85-00 УНВ У.Батбаяр 4 Үгүй 1.153.335, 2.162.275, 3.156.525, 4.146.650, 33 Радио долгионы тухай хуулийн 8.1, 20.5.4-р заалтуудыг тус тус зөрчсөн.
2 44-58 УНП Б.Мэнд-Амар 4 1.161.950, 2.156.150, 3.156.550, 4.158.350, 79 Радио долгионы тухай хуулийн 8.1, 19.2.8, 20.5.4-р заалтуудыг тус тус зөрчсөн.
3 13-05 УНМ Б.Зоригт 3 1.156.275, 2.162.275, 3.146.650, 178 Радио долгионы тухай хуулийн 8.1, 19.2.8, 20.5.4-р заалтуудыг тус тус зөрчсөн.
Эдгээр таксинууд нь гэнэтийн шалгалтаар хамрагдаж дээрх зөрчил дутагдалууд илэрсэн тул станцуудыг нь хураан авч зөрчлийг арилгасны дараа буцааж өгөхөөр болсон. Одоогоор дээрх таксинууд нь бүгд зөрчил дутагдлуудаа арилган станцуудаа буцаан авсан.

Дүгнэлт:

Шалгалтаар нийт 6 аж ахуй нэгжид Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дүрэм, Монгол улсын радио долгионы тухай хуулийн танилцуулга, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Үүний 2 нь ухаалаг гар утасны цэс ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг болсноор огт радио станц ашиглахаа больсон.

Мөрдөн шалгах газрын Хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч О.Нямдаваатай хамтран гэнэтийн шалгалтыг шөнийн цагаар нийт 15 таксинд хийхэд 6 таксинаас зөрчил илэрсэн. Үүний 3 нь аль нэг такси баазад харьяалалгүй, хууль бусаар станц ашиглан тусгай хэрэглээний суваг суулгасан байсныг илрүүлэн тогтоож, зохих арга хэмжээг аван харьяа дүүргийн цагдаагийн хэлтэст шилжүүлж өгсөн.

Мөн такси баазуудаар орон үйлчилгээнд явж буй таксинуудаас түүвэрлэн 38 таксины ашиглаж буй хэт богино долгионы радио станцыг шалгахад 3 зөрчил илэрснээс радио давтамжийн суваг илүү  суулгасан 1, гаралтын чадал хэтрүүлэн ашиглаж буй 2 байсныг сануулах арга хэмжээ авч, шалгалтын хугацаанд зөрчлийг арилгуулж ажилласан.

Урьд жилүүдийн шалгалтын үр дүнтэй харьцуулахад энэ жилийн шалгалтаар зөрчил маш бага илэрч байгаа нь шалгалтын үр дүн нөлөөлж байна гэж үзэж байна.

Мөн ЦЕГазартай хамтарч хийхэд урьд нь илэрч байгаагүй таксины жолооч нар буюу өөрөө суваг суулгадаг, гаралтын чадал нэмдэг, 1-3н станцтай явдаг гэх мэт томоохон зөрчилтэй хэрэглэгчийг илрүүлсэн. Энэ нь цаашдаа такси үйлчилгээ эрхлэгчид нь радио станц зүй зохистой ашиглах, хууль бус давтамж суулгавал ямар хор хохирол үүсдэг талаар илүү их мэдлэг мэдээлэлтэй болж байгаа нь онцлог байв. Иймд уг шалгалтыг цаашид жилийн турш тодорхойгүй хугацаанд гэнэтийн байдлаар ЗЦГазартай хамтран төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бусаар цаашид үргэлжлүүлэн хийх саналтай байна.

3.2 ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1,2,3, 11, 15-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН

1. Ерөнхий зүйл:

Уг шалгалтын ажлыг төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын хэв журмын хэлтсийн ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Ц.Жаргалмаа, ХУДүүргийн Цагдаагийн 1-р хэлтсийн ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч О.Батжаргал, хороо тус бүрийн хэсгийн байцаагч нартай хамтран ХУД-ийн 1, 2, 3, 11, 15-р хорооны нутаг дэвсгэрт хэмжилт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

 2.Хэмжилт шалгалтын явц:

Шалгалтын товч тайланг хавсралт 1-ээр харуулав.

Хүснэгт 10. Шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын мэдээлэл

Нийт шалгалтад хамрагдсан иргэн, ААН  
1.ХРС ашигладаггүй 14
2.ХРС ашиглаж байсан 19
2.1 Эрхийн бичигтэй 10
2.1.1 Хугацаа дууссан 1
2.1.2 Зөвшөөрөл бүхий давтамж дээр тохируулаагүй 4
2.2 Эрхийн бичиггүй 9
2.2.1 Хураасан 0
2.2.2 Хугацаат үүрэг даалгавар 10
1. Сануулах арга хэмжээ 12

Шалгалтаар уг хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 33 байгууллага аж ахуйн нэгж хамрагдсан бөгөөд үүнээс харуул хамгаалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй-5, Зочид буудал-5, үйлдвэр үйлчилгээ-9, цэнгээний газар-3, банк-1, Автомашин худалдан борлуулагч-1, Худалдаа үйлчилгээний газар-4, төрийн байгууллага-1, бусад аж ахуй нэгж-4 тус тус хамрагдсан. Зөрчил илрээгүй аж ахуй нэгж байгууллагад ХХЗХорооноос гаргасан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллаж байлаа. Мөн зөрчил гаргасан Говь ХХК, Энххуяг ХХК, Эм Си Эм Групп ХХК, Витафит групп ХХК гэсэн байгууллагууд нь шалгалтын хугацаанд зөрчил дутагдлаа арилгаж эргэн шалгуулсан болно.

Дүгнэлт:

Уг ажлыг энэ жил анх удаа Цагдаагийн байгууллагатай хамтран Хан-Уул дүүргийн 1, 2, 3, 11, 15-р хорооны нутаг дэвсгэрийг сонгон авч гүйцэтгэсэн. Энэ нь маш үр дүнтэй бөгөөд хугацаа хэмнэсэн ажил боллоо. Учир нь өмнө жилүүдэд жишээ нь зочид буудлын шалгалтаар ажиллаж байх үед ойролцоо өөр төрлийн үйлчилгээний эрхлэгч хууль бусаар ажиллаж байхад удирдамждаа захирагдан тухайн хууль зөрчигчд арга хэмжээ авч чадалгүй орхихоос өөр аргагүй байсан бол хэсгийн байцаагч нартай хамтран ажилласнаар радио давтамж ашигладаг бүх байгууллагуудаар орж ажилласан юм.

Мөн шалгалтын явцад радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг хүссэн 3 хүсэлт ирсэн байна.

Хавсралт 1

Хан-Уул дүүргийн 1,2,3,11,15-р хороодын нутаг дэвсгэрт ашиглаж буй радио тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын байдалд хийсэн хяналт, шалгалтын товч тайлан

Огноо Эзэмшигч байгууллага, иргэн Байршил Холбоо барих хүний нэр/ утас Албан ёсны үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлтэй эсэх / Гэрчилгээний дугаар/ Гар станц /станцын марк, ажиллах давтамжийн зурвас/ Илэрсэн зөрчил Авсан арга хэмжээ
Хууль, эрх зүйн талаар зөвлөгөө болон санамж өгсөн Сануулах арга хэмжээ авсан Бусад
1 2018.03.19 Витафит групп ХХК ХУД-3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Витафит үйлдвэрийн байр Харуул хамгаалалтын албаны дарга Ө.Баттулга 99045584 80012 дугаар бүхий радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй Vertex Standart VX-350 маркын 5 ширхэг станц ашигладаг.              1.411.700 2.411.525 Радио долгионы тухай хуулийн 19.2.8-р заалтыг зөрчиж байв. Радио давтамжийн зөвшөөрөлтэй хэдий ч өөрийн зөвшөөрөлтэй сувгаас илүү 1 суваг суулгасан байсныг устгах тухай зөвлөгөө өгсөн - Шалгалтын хугацаанд уг зөрчлийг арилган эргэж шалгуулсан.
2 2018.03.19 Ариг Банкны Харьяа Сонор Харуул хамгаалалтын байгууллага ХУД-3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Ариг банкны байр ХХАлбаны Ээлжийн дарга Батсайхан үгүй Жи-Мобайлын утас ашигладаг. үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
3 2018.03.19 Эм Си  Эм Групп ХУД-3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, MSM группын байр Харуулын ахлах Батсуурь, Хуулийн мэргэжилтэн Дашням үгүй Kenwood TK-2107 маркын 2 ширхэг станц ашигладаг. 1.150.150 2.151.175 3.152.175 Агуулахад Vertex standart VZ-30-66-4 маркын 5 ширхэг станц тус тус ашигладаг. 1.454.250 2.458.750 Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-р заалтыг зөрчсөн Радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг авах хүсэлт өгүүлсэн. ашиглаж буй станцуудыг радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг гарах хүртэл хугацаанд хурааж авсан. шалгалтын хугацаанд радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн хүсэлт ирүүлсэн.
4 2018.03.19 Мишээл групп ХХК ХУД-3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Мишээл худалдааны төвийн байр Харуул хамгаалалт хариуцсан менежер н.Сүх-Очир 20511121 дугаар бүхий радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй Kenwood Tk-3107 маркын 10 ширхэг станц ашигладаг. үгүй - - -
5 2018.03.19 Эрэл групп ХУД-3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Эрэл группын байр ХХАлбаны дарга Мөнхбаяр 89673993 Ээлжийн ахлах Даваахүү 99029134 20510019 дугаар бүхий радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй Kenwood TK-378 маркын 5 ширхэг станц ашигладаг. үгүй - - -
6 2018.03.19 Энххуяг ХХК Харуул хамгаалалтын алба ХУД-3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Polaris зочид буудлын 1-р давхар Харуул Л.Лхагвадорж 95116724 үгүй Kenwood маркын 2 ширхэг станц ашигладаг. 1.410.075 2.450.450 3.452.550 4.452.850 5.453.775 6.453.550 7.454.150 8.400.250 9.469.950 10.448.750 11.449.050 12.449.950 13.449.525 14.450.850 15.452.050 Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-р заалтыг зөрчсөн радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 3 хоногийн хугацаа өгсөн. шалгалтын хугацаанд радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн хүсэлт ирүүлсэн.
7 2018.03.19 Эм Эм Си Поларис ХХК /MMC Polaris/ ХУД-2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Эм Эм Си Поларис ХХК-ийн байр ХХАлбаны дарга Баттөмөр 99096112 үгүй Clarigo 418D /400-470MГц/ маркын 14 ширхэг станц ашигладаг. Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-р заалтыг зөрчсөн радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 3 хоногийн хугацаа өгсөн. -
8 2018.03.19 Номин холдинг ХХК-ийн Nomin United салбар ХУД-2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө,Nomin United худалааны төвийн байр Хэлтсийн дарга Т.Дөлгөөн 99034534 17207 дугаар бүхийн радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй Kenwood маркын 25 ширхэг станц ашигладаг. 1.458.900 үгүй - - -
9 2018.03.19 Эм Армор ХХК /M-Armor/ ХУД-3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, АНУН төвийн байр, 3-р давхар Дэд захирал С.Энхсайхан 88108071 холбооны инженер М.Бат-Эрдэнэ 80868102 20510496 дугаар бүхийн радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй Kenwood TM-471 маркын 25 ширхэг станц ашигладаг.  үгүй - - -
10 2018.03.19 Номадс хоспиталити ХХК Крокус Эвэнт Холл ХУД-2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Гутлын оффисын байр Арын албаны менежер Б.Нямдалай 88035157 үгүй Kenwood TK-3206 маркын 8 ширхэг станц ашигладаг. 1.459.325 2.459.425 3.459.525 4.459.625 5.459.725 6.459.825 7.459.925 8.460.025 9.460.125 10.460.225 11.460.325 12.460.425 13.460.525 14.460.625 15.450.025 16.460.025 17.469.975 Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-р заалтыг зөрчсөн - Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 3 хоногийн хугацаа өгсөн. Заасан хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд хуулийн дагуу дараагийн шатны арга хэмжээ авна.
11 2018.03.19 Говь ХХК ХУД-3-р хороо, Говь нэрийн барааны дэлгүүрийн байр Төв дэлгүүрийн захирал Нарангэрэл, Мэдээллийн технологийн инженер Батболд 88046894 20511063  дугаар бүхийн радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй ICOM IC F14 маркын 15 ширхэг станц ашигладаг. 1.136.030 2.136.030 3.136.030 Радио долгионы тухай хуулийн 19.2.8-р заалтыг зөрчиж байв. Радио давтамжийн зөвшөөрөлтэй хэдий ч өөрийн зөвшөөрөлтэй давтамжууд дээр тохируулан ашиглаагүй. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 2 хоногийн хугацаа өгсөн. Шалгалтын хугацаанд уг зөрчлийг арилган эргэж шалгуулсан.
12 2018.03.19 Хангарьд ХХК Харуул хамгаалалтын байгууллага ХУД-3-р хороо, Монфреш үйлдвэрийн байр хүний нөөц хариуцсан дарга Л.Батсайхан 80012092 үгүй Жи-Мобайлын утас ашигладаг. - - - -
13 2018.03.20 Ви Ай Пи Харуул хамгаалалтын байгууллага ХУД-2-р хороо, дүүргийн захиргааны байр Харуул Хадбаатар 99856974 үгүй Wanhua маркын 3 ширхэг станц ашигладаг. 1.432.545 2.437.275 3.442.225 4.455.200 5.440.225 6.403.175 7.435.095 8.469.985 9.435.150 10.436.275 11.451.225 12.455.675 13.447.550 14.450.025 15.450.275 16.455.225  Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-р заалтыг зөрчсөн Радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг авах хүсэлт өгүүлхээр болсон. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 7 хоногийн хугацаа өгсөн. Заасан хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд хуулийн дагуу дараагийн шатны арга хэмжээ авна.
14 2018.03.20 Сүлдэт бамбай секьюрити сервис ХХК Харуул хамгаалалтын байгууллага ХУД-2-р хороо, дүүргийн захиргааны байрны Хан-Уул товарын 1-р давхар  Захирал Чинтогтох, Харуул хамгаалалтын албаны дарга Сүлд-88070786, Харуул Баярбямба 80704038 20511213 дугаар бүхий радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй KMD маркын 2 ширхэг станц ашигладаг. 1.469.135 2.469.325 3.468.135 4.468.525 5.467.135 6.467.525 7.448.135 8.447.340 9.446.350 10.445.345 11.443.345 12.438.345 13.439.445 Радио долгионы тухай хуулийн 19.2.8-р заалтыг зөрчиж байв. Радио давтамжийн зөвшөөрөлтэй хэдий ч өөрийн зөвшөөрөлтэй давтамж дээр тохируулан ашиглаагүй. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 3 хоногийн хугацаа өгсөн. -
15 2018.03.20 Тэ Ноос импекс ХХК ХУД-2-р хороо, дүүрэг ажилчдын соёлын ордон Захирал Итгэл үгүй Kenwood TK-K6 маркын 2 ширхэг станц ашигладаг. 1.462.125 2.462.225 3.462.325 4.462.425 5.462.525 6.462.625 7.462.725 8.462.825 9.462.925 10.463.025 11.463.125 12.463.225 13.463.525 14.450.225 15.460.325 16.469.950 Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-р заалтыг зөрчсөн Радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг авах хүсэлт өгүүлхээр болсон. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 7 хоногийн хугацаа өгсөн. Заасан хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд хуулийн дагуу дараагийн шатны арга хэмжээ авна.
16 2018.03.20 Эвсэг ХХК ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
17 2018.03.20 Монгол нэхмэл ХХК ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
18 2018.03.20 Чандмань-Өндөр ХХК ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
19 2018.03.20 Эрчим хүчний салбар ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
20 2018.03.20 Алтанбулаг хивс ХХК ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
21 2018.03.20 Гоёо дэлгүүр ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
22 2018.03.20 Рояал Моунтайн ХХК  ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
23 2018.03.20 НБЦ Өндөг ХХК ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
24 2018.03.20 ХУД-ийн ажилчдын соёлын ордон ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
25 2018.03.20 БСБ - Мегамолл ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
26 2018.03.20 Бүргэд харуул хамгаалалтын байгууллага ХУД-1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө харуул үгүй ашигладаггүй үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
27 2018.03.21 Сэлбэ плаза ХХК
UB City зочид буудал
ХУД-2-р хороо, 19-р хороолол, UB City Hotel Ерөнхий менежер Б.Сарнай 88083314 90414 дугаар бүхий радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй. Kenwood маркын 2 ширхэг станц ашигладаг. 1.411.900 Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийн хугацаа дууссан ба сунгах хүсэлт өгөөгүй. радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. Ажлын 3 хоногийн дотор эрхийн бичгийн хугацааг сунгах хүсэлт өгүүлэхээр болсон. Заасан хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд хуулийн дагуу дараагийн шатны арга хэмжээ авна.
28 2018.03.21 Пеес бридж зочид буудал /Peace Bridge Hotel/ ХУД-1-р хороо, чингисийн өргөн чөлөө, дундгол 47 Нягтлан бодогч Б.Одгэрэл 99157196 үгүй Жи-Мобайлын утас ашигладаг. үгүй радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. - -
29 2018.03.21 Корпорати зочид буудал /The Corporate Hotel/ Бумбат ХХК ХУД-15-р хороо, Махатма Гандигын гудамж өөрийн байр. Мэдээллийн технологийн инженер Ч.Эрдэнэбаяр 99103036 75212 дугаар бүхий радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй. 155.250 МГц радио давтамжийн зөвшөөрөлтэй. GYT HS-500S маркын 15 ширхэг станц ашигладаг. 1.411.450 2.435.075 3.469.975 4.440.125 5.440.225 6.440.325 7.440.425 8.440.825 9.440.625 10.440.725 11.440.825 12.440.925 13.441.025 14.441.125 15.441.225 16.441.325 Радио долгионы тухай хуулийн 19.2.8-р заалтыг зөрчиж байв. Радио давтамжийн зөвшөөрөлтэй хэдий ч өөрийн зөвшөөрөлтэй давтамж дээр тохируулан ашиглаагүй. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 3 хоногийн хугацаа өгсөн. -
30 2018.03.21 Халиун төгөл ХХК /Galaxy Tower/ ХУД-15-р хороо, Махатма Гандигын гудамж өөрийн байр. ХХАлбаны дарга Л.Болдбаатар 94103224, 77113300 үгүй SHENGTOU CT-120 маркын станц 3 ширхэг, BAOFENG GT-3TP маркын 3 ширхэг станц тус тус ашигладаг. 1.451.225 2.452.445 3.421.325 4.422.625 5.423.525 6.444.425 7.441.245 8.442.425 9.443.125 10.461.625 11.462.525 12.455.575 13.463.525 14.464.625 15.455.525 16.466.625 Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-р заалтыг зөрчсөн радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 3 хоногийн хугацаа өгсөн. Заасан хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд хуулийн дагуу дараагийн шатны арга хэмжээ авна.
31 2018.03.21 Хоум Плаза ХХК /HOME PLAZA/ ХУД-15-р хороо, Махатма Гандигын гудамж өөрийн байр. ХХАлбаны хэсгийн ахлах Э.Дандарбаатар 94001287   38508 дугаар бүхийн радио давтамж ашиглах эрхийн бичигтэй. 445.750МГц радио давтамж эзэмшигч. WLN KD-C1 маркын 9 ширхэг станц ашиглалаг. 1.445.750 үгүй - - -
32 2018.03.21 Юү Эс Эй энд Би ХХК Зайсан шинэ оргил зочид буудал ХУД-11-р хороо, Дайчдын хөшөө 1-10 тоот Захирал Г.Боргио 99119664, Угтагч Ц.Мөнхнасан 80806656 үгүй BAOFENG BF-888S маркын 3 ширхэг гар станц ашигладаг. 1.462.125 2.462.225 3.462.325 4.462.425 5.462.525 6.462.625 7.462.725 8.462.825 9.462.925 10.463.025 11.463.125 12.463.225 13.463.525 14.450.225 15.460.325 16.469.950 Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-р заалтыг зөрчсөн радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 3 хоногийн хугацаа өгсөн. Заасан хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд хуулийн дагуу дараагийн шатны арга хэмжээ авна.
33 2018.03.21 Зайсан Хил болон Зайсан Скүэр /Zaisan Hill and Zaisan Square/ ХУД-11-р хороо, Дайчдын хөшөө, зайсан толгой ХХАлбаны дарга Дөлгөөн 96648503, Ээлжийн ахлах Б.Чулуунбаатар 89112773 үгүй Kenwood TK-2217 маркын 4 ширхэг гар станц ашигладаг. 1.136.550 үүнээс хойш 23 үйлдвэрийн тохиргоотой сувагтай. Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-р заалтыг зөрчсөн радио долгионы тухай хуулийн талаар танилцуулга хийж, зөвлөгөө өгөн ажилласан. Сануулах арга хэмжээ авч ажлын 3 хоногийн хугацаа өгсөн. Заасан хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд хуулийн дагуу дараагийн шатны арга хэмжээ авна.
С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2018/04/20