Шинэ мэдээ
2015-01-30 12:53:55
Сонгон шалгаруулалтын урилга
2015-01-29 18:40:16
Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг баталгаажуулав (Отеро ХХК-д тохирлын гэрчилгээ олгов)
2015-01-29 18:17:03
Радио давтамж ашиглаж буй эрхийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх мэдэгдэл
2015-01-29 11:04:08
Upost программын талаар сургалт зохион байгуулагдлаа
2015-01-28 14:39:39
Тусгай хэрэглээний радио давтамжийн төлөвлөлт ба хуваарилалт семинар болно
2015-01-28 14:03:57
Ericsson компанитай хамтран “LTE-5G технологийн хувьсгал” сэдвээр семинар зохион байгуулна
2015-01-27 08:59:57
Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ОУЦХБ)-ын баталгаажуулалтын зөвлөх үйлчилгээ
2015-01-26 21:56:58
Улаанбаатар хотод суурилуулсан тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлэгчүүдийн хэмжилт, шалгалтын тайлан
2015-01-26 17:25:16
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 2 дугаар хуралдааны мэдээлэл
2015-01-25 19:02:06
http://www.iaac.mn/