Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 2 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит  2 дугаар хуралдаан 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр болов. Тус хуралдаанаар нийтдээ 6 асуудлыг хэлэлцэж,  хорооны 4 тогтоолыг батлан 2 тэмдэглэлийг гаргаж тус тус шийдвэрлэсэн болно.

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос зарласан ХХЗХ/Т5/Ku-DTH/2014 тоот "Телевиз, радиогийн олон сувгийг хиймэл дагуулаар дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх болон радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт"-ын үр дүн, дүгнэлтийг хэлэлцэн хорооны хуралдааны 2015 оны 05 тоот тогтоолоор шийдвэрлэв. Тогтоолоор Монгол Улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.2, 14.3 дах заалт, хорооны 2014 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Тусгай зөвшөөрлийг өрсөлдүүлэн шалгаруулж олгох журам” болон "Телевиз, радиогийн олон сувгийг хиймэл дагуулаар дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт"-ын үнэлгээний хорооны 2015 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдрийн санал, дүгнэлтийг тус тус үндэслэн нэр бүхий 1 хуулийн этгээдэд  холбогдох тусгай зөвшөөрлийг олгох, гэрээг байгуулан ажиллахыг холбогдох ажлын албанд үүрэг болгов. 

Тус хуралдаанаар шинээр боловсруулсан “Тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээний зохицуулалт”-ын баримт бичгийг хэлэлцэн 2015 оны 06 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан. Энэхүү зохицуулалтын баримт бичгийг баталснаар “Монгол улсын харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө”-нд заасан мессежний тусгай дугаарыг олгох, түүнийг ашиглан үүрэн холбооны хэрэглэгчдэд мессеж дамжуулах эсвэл мессеж хүлээн авахтай холбоотойгоор үүсч буй харилцааг зохицуулна. Баримт бичигт нэр томьёоны тодорхойлолт, тусгай дугаарын төрөл, хуваарилалт, мессежний тусгай дугаар ашиглах, эрх олгох харилцаа, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс, үнэ тариф, орлого хуваарилах зарчим, тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээний нөхцөл шаардлага зэрэг тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээний зохицуулалтын чиглэлээр баримтлах зарчим, бусад асуудлыг багтаасан болно.

“Харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ, тариф тогтоох зөвлөмж, аргачлал”-ыг хорооны хуралдааны 2015 оны 07 дугаар тогтоолын хавсралтаар шинэчлэн баталж шийдвэрлэв. Хорооны 2003 оны 27 дугаар тогтоолоор баталсан  “Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал”–ыг өнөөг хүртэл мөрдөж ирсэн бөгөөд энэ аргачлалаар харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээ эрхлэгчид үнэ тариф тогтоохдоо өөрийн үйлчилгээний онцлог байдалд тохируулан жишиг болгон авч ашиглаж байсан.  Харин техник технологийн хөгжил дэвшил, мэдээлэл, цахилгаан холбооны үйлчилгээний нэгдэн нийлэх процесс нь үйлчилгээ эрхлэгчдэд уламжлалт үйлчилгээнээс гадна шинэ үйлчилгээг эрхлэх боломжийг олгож байгаа нь компаниудын хувьд үнэ тарифын шинэ бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагыг бий болгож, өртөгт үндэслэн тариф тогтоохдоо олон улсад сүүлийн үед хэрэглэгдэж байгаа аргачлалаар өртгийг шинэчлэн тогтоох шаардлага зайлшгүй тавигдсан болно. Энэхүү шинэчлэн баталсан зөвлөмж, аргачлал нь харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдэд өөрийн үйлчилгээний үнэ, тарифыг урт хугацааны турш үр ашигтайгаар тогтооход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Харилцаа холбооны салбарын давамгайлагч үйлчлэгч, шинээр үйлчилгээ эрхлэхээр хүсэлт гаргасан хуулийн этгээд нь үйлчилгээний тарифаа тогтоохдоо энэхүү зөвлөмж аргачлалыг ашиглах боломжтой юм. Мөн харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн үндсэн үйл ажиллагааны ашигт ажиллагааны түвшинг хангах боломжтой, үнэ тарифын бодлогоо зөв тодорхойлох, тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртгөө тооцоход энэ аргачлалыг ашиглана. Уг тогтоол гарсантай холбогдуулан тус хорооны 2003 оны 27 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал”-ыг хүчингүй болголоо.

Харицаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны 08 тоот тогтоолын хавсралтаар Монгол Улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль (ААҮАТЗТХ)-ийн 10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.2, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дах заалтуудыг үндэслэн 3 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох; ААҮАТЗТХ-ийн 13.3, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дах заалтуудыг үндэслэн 22 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх; ААҮАТЗТХ-ийн 14.1, Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн журмын 8.1, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дах заалтуудыг үндэслэн 26 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоор тус тус шийдвэрлэв.

Хуралдаанаар “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай танилцуулга болон “Орон даяар нэвтрүүлгээ хүргэх телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”-ын явцын танилцуулгыг тус тус хэлэлцээд, хорооны гишүүдээс өгсөн чиглэл, гаргасан саналуудыг тусган эцэслэн боловсруулж, хорооны хуралдаанд хэлэлцүүлэх үүргийг холбогдох албанд хуралдааны тэмдэглэлээр даалгалаа.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү)

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/05/25
Мэдээ мэдээлэл
ДЭЛХИЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ЭЭЛЖИТ ИХ ХУРАЛ - 2019 ЭХЭЛЛЭЭ
Ээлжит Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал нь 2019 оны 10 сарын 27-11 сарын 22-ны хооронд Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын Шарим-эл-Шейх хотноо зохион байгуулагдах бөгөөд ОУЦХБ-ын гишүүн 193 орны 3000 гаруй төлөөлөгч оролцоно.
10.23
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11