Мэдэгдэл "2013 оны үйл ажиллагааны тайлан мэдээгээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд"
ХХЗХ

Тусгай зөвшөөрөл  эзэмшигчид  нь Монгол Улсын  “Харилцаа Холбооны тухай“  хуулийн  25.2.7 дугаар заалт буюу “зохицуулах хорооноос шаардсан мэдээллийг хугацаанд нь гаргаж өгөх” гэсэн заалт болон Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороотой байгуулсан тусгай зөвшөөрлийн гэрээний нөхцөл шаардлагын дагуу жил бүрийн  2  дугаар сарын 20 –ны өдрийн дотор өмнөх жилийн, харин 8 дугаар  сарын 1-ний өдрийн дотор тухайн оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан мэдээгээ  тус  хороонд  ирүүлэх үүрэг хүлээсэн байдаг. Үүний дагуу тус хорооноос тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс заасан хугацаанаас өмнө холбогдох мэдээллээ ирүүлэхийг албан бичгээр удаа дараа мэдэгдсэн бөгөөд дараах нэр бүхий байгууллага, иргэд, үйлчилгээ эрхлэгчид шаардагдах мэдээллүүдийг ирүүлээгүй байгаа тул ийнхүү зарлан мэдэгдэж байна.

Мөн жагсаалтад буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг гэрээний үүргээ хангаж ажиллахыг шаардаж байна.

ЖАГСААЛТ

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
08.04
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа.
07.30
Журмын төсөлд санал авах тухай
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.20 дах хэсэгт заасан “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын төслийг боловсруулж байгаатай холбогдуулан санал авах ажиллагааг эхлүүлж байна.
07.24
МЭНДЧИЛГЭЭ
Мэндчилгээ
07.24
2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД 2020 ОНЫ 06 САРД ИРСЭН САНАЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
07.10
Наадам мэндчилгээ 2020
Наадам мэндчилгээ 2020
07.10
МЭДЭГДЭЛ
Мэдэгдэл
07.07
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02