Монгол Улсын нэрийн .MN домэйн нэрийн зохицуулалт сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулна.
ХХЗХ

Хэлэлцүүлэх сэдэв, гол агуулга: Монгол Улсын нэрийн “.mn” домэйн нэрийн олголт, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох тухай

Шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд: Монгол Улсын нэрийн “.mn” домэйн нэрийн  олголт, зохицуулалт, бүртгэлийн санг сайжруулах, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний үнийг хэрхэн бууруулах боломжийг тодорхойлох

Зохицуулах хорооны судалгаа, дүгнэлт: Интернэтийн хаяг, домэйн нэрийг Олон улсын  нэр, хаягийн байгууллага (ICANN–Internet Corporation for Assigned Name and Number)-аас олгодог. Тус байгууллагаас ерөнхий дээд түвшний домэйн (gTLD-generic Top Level Domain), улсын код дээд түвшний домэйн (ccTLD-country code Top Level Domain) болон үндэсний домэйн нэр (IDN- Internationalized Domain Name) гэсэн дээд түвшний домэйн нэрүүдийг олгодог бөгөөд ccTLD буюу улс оронд зориулсан 2 үсгэн товчлол бүхий домэйн (.mn, .ru, .cn, .us, .uk гэх мэт) нь олон улсын ISO 3366-1 стандартад заагдсан байдаг. ICANN нь 1998 онд байгуулагдсан бөгөөд үүнээс өмнө АНУ-ын Засгийн газар нь домэйн нэрийн системийн удирдлагыг хэрэгжүүлж байсан.

ICANN нь ашгийн бус олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааны статустай бөгөөд спонсор байгууллагуудтай хийсэн гэрээний үндсэн дээр санхүүжин, санхүүжилтээ тайлагнаж ажилладаг.

ICANN нь АНУ-ын ЗГ болон Худалдааны яам, Батлах хамгаалах яам зэрэг эрх бүхий байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичгийн хүрээнд ажилладаг бөгөөд байнгын шинэчлэлт, өөрчлөлтийг хийн, үүний дагуу илтгэл, тайлан мэдээг тогтмол гаргадаг.

Дэлхийн бусад улс, орнуудын ccTLD-г удирдах эрхийг эзэмшигч нь ашгийн-бус байгууллага, хувийн компани, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн нэгдэл, холбоо, интернэт мэдээллийн төв, их сургууль, төрийн байгууллага түүний салбар нэгж зэрэг олон янзын статустай байгууллагууд байна.

Улс орнууд нь интернэтийн хаягийн нөөцийн, интернэтийн домэйн нэрийн зохицуулалтын зэрэг холбогдох хуультай, хуулиндаа тухайн улсын нэрийн код бүхий домэйн нэрийн олголт, зохицуулалтын талаар тодорхой тусгасан байдаг нь энэ талын нэгдсэн бодлого зохицуулалттай, үндэсний баялагийн хүрээнд авч үзэн ихээхэн ач холбогдол өгдөг нь харагдаж байна.

Манай улсын нэрийн код бүхий .mn домэйн нэрийг ICANN-тай хийсэн гэрээний дагуу Датаком ХХК эзэмшдэг бөгөөд 1996 оноос хойш өнөөг хүртэл олголт, зохицуулалтыг дангаар гүйцэтгэж ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар МУлсын нэрийн .mn домэйн нэрийн үйлчилгээний үнэ нь 45’000 төгрөг /НӨАТ ороогүй/ байна.

Монгол Улсад домэйн нэрийн олголт, зохицуулалтын талын хууль, журам өнөөг хүртэл байхгүй байгаагаас энэ ажлыг хувийн компани дангаараа бие даан гүйцэтгэсээр ирсэн. Датаком ХХК нь  ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг, төрийн, олон нийтийн ямар ч байгууллагатай гэрээтэй ажилладаггүй, тайлан мэдээ гаргах үүрэг албан ёсоор хүлээдэггүй байна.

Иймээс энэ талын зохицуулалтыг хийх үүднээс МУлсын Засгийн газраас 2013 оны 01 сарын 05-ны өдрийн №01 дугаартай тогтоолоор Монгол Улсад домэйн нэрийн олголтыг зохион байгуулж ажиллахыг Харилцаа Холбооны зохицуулах хороо /ХХЗХ/-нд даалгасан шийдвэр гарсан.

ХХЗХорооны зүгээс энэ талын зохицуулалтыг боловсронгуй, оновчтой хийх үүднээс интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч, хэрэглэгч, олон нийтийн дунд хэлэлцүүлэг явуулж байна.

Хэлэлцүүлэгт оролцогчид дараах асуултуудад хариулт бэлтгэж ирнэ үү:

  1. .MN домэйний хувьд ямар нэгэн зохицуулалт шаардлагатай гэж үзэж байна уу?
  2. .MN домэйн нэрийн үйлчилгээний үнэ 45’000 төгрөг байгааг та юу гэж үзэж байна: Үнэтэй, боломжийн, хямд, мэдэхгүй
  3. Домэйн нэрийн олголт зохицуулалтын одоогийн үйл ажиллагааны талаарх санал бодол
  4. Манай оронд домэйн нэр, интернэтийн хаягийн нөөц, зохицуулалтын тухай хууль, зохицуулалтын баримт бичиг гаргах шаардлагатай гэж үзэж байна уу?
  5. Бусад нэмэлт санаа

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
“ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан. Тус хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.9 дахь хэсэгт заасны дагуу “ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ыг Цагдаагийн төв байгууллага, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн Сонгуулийн ерөнхий хороо хамтран баталж, мөрдүүлнэ.
02.17
Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
02.17
IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
02.17
Шуудангийн салбарт мөрдөгдөх зохицуулалтын баримт бичиг шинэчлэгдлээ
Шуудангийн салбарт мөрдөгдөх зохицуулалтын баримт бичиг шинэчлэгдлээ
02.17
“РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ,ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан. Тус хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.20 дахь хэсэгт заасны дагуу “РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ,ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ыг Сонгуулийн Ерөнхий хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран батлана.
02.14
Дэлхийн радиогийн өдөр
Өнөөдөр 2020 оны 02 дугаар сарын 13 ны өдөр ЮНЕСКО-с тунхагласан “Дэлхийн радиогийн өдөр” тохиож байгааг тохиолдуулан Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид болон нийт сонсогчиддоо Дэлхийн радиогийн өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлье.
02.13
2020 он 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
2020 он 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
02.13
Шуудангийн шинэчлэгдсэн стандартын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа
Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2019 оны 05 дугаар сарын 30-нд батлагдсанаар тус хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлттэй нийцүүлэн, салбарын нийт 43 стандартыг дахин хянаж, 27 стандартыг хүчингүй болгож, нэгтгэн шинэчлэх ажил хийгдсэн.
02.13
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 12/232 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 12/232 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
02.12
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 03/79 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорйлох хэмжилт
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 03/79 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорйлох хэмжилт
02.12