Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн тухай мэдээлэл
ХХЗХ

ХХЗХ нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.16 дугаар заалт, Монгол улсын Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9 дүгээр зүйл, Шуудангийн тухай хуулийн 9 болон 18 дугаар зүйлүүдийн дагуу улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд тусгай зөвшөөрөл олгож, стандарт технологийн мөрдөлтөнд нь хяналт тавьж, шуудангийн үйлчилгээний зах зээлд шударга өрсөлдөх орчныг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах зэрэг асуудлуудыг хариуцдаг.

Тус хороо нь зөвхөн шуудангийн үйлчилгээний зохицуулалтыг хариуцдаг учраас ачаа тээврийн үйлчилгээнд нь хөндлөнгөөс оролцдоггүй. Шуудангийн тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчлэгч нь шуудангийн сүлжээ (илгээмж хадгалах агуулах бүхий байнгын ажлын байр,  шуудан тээврийн тогтмол маршруттай, хүргэлт үйлчилгээний цэг)-гээр дамжуулан шуудангийн үйлчилгээг технологи ажиллагааны стандартын дагуу хүргэх үүргийг хэрэглэгчийн өмнө хүлээдэг. Улс хоорондын агаарын ачаа тээврийн зөвшөөрөл нь ИНЕГ-аас,  газрын ачаа тээврийн эрх нь Төмөр замын тээврийн хуулийн 16.1.3 дах заалтын дагуу тусгай зөвшөөрлөөр олгогддог бөгөөд тээвэрлэлтийн горимоос шалтгаалан өөр өөрийн шаардлагатай байдаг болно. 
(Хэрэглэгчдэд ойлгомжтой мэдээлэл өгөх үүднээс дараах харьцуулалтыг хүснэгтээр харуулсныг үзнэ үү!)

 Шуудангийн илгээлт, карго-ачааны ялгаатай талууд

Онцлог талууд Шуудангийн илгээлт Карго-ачаа
1 Жин Тодорхой хязгаартай: Жингийн дээд хязгаар нь 20кг байна. хуваагдах боломжгүй нэг илгээлтийн жингийн дээд хязгаар нь 50 кг Хязгаарлалт байхгүй.
2 Гурван талын хэмжээс Тодорхой хязгаартай:  Илгээлтийн аль нэг урт талын хэмжээс нь 1,5м-ээс хэтрэхгүй байх бөгөөд эргэн тойрны талуудын уртын нийлбэр нь 3м-ээс хэтрэхгүй байна Тухайн тээврийн хэрэгслэлээс хамаарна.  Онцгойлж заасан хязгаарлалт байхгүй.
3 Дагалдах бичиг баримт, маягт Шуудангийн салбар дээр олон улсад мөрдөгддөг илгээлтийн эдийн тодорхойлолт, шуудангийн гаалийн мэдүүлгийг  явуулагч бичиж өгснөөр бүртгэл хяналтын системд илгээлт бүртгэгдэнэ.   Тодорхой маягт байхгүй. Харилцах хаягаа бичиж, зуучлагчид хүлээлгэн өгдөг.
4 Гарах талын хил гаалийн шалгалт Дагалдах бичиг баримт, маягтууд болон бүртгэл хяналтын системийн мэдээллийг үндэслэн гаалийн хяналтыг хийнэ. Тээвэр зуучийн бүрдүүлж өгсөн гаалийн бүрдүүлэлтээр хилийн шалгалтыг хийнэ.
5 Үнэ тариф Шуудангийн үйлчилгээний үнэ тарифийг өртөгт тулгуурлан тогтоодог.  Өртгийн гол хэсгийг агаарын тээврийн зардал бүрдүүлдэг. Явуулагч тээврийн зардлаа цугларсан ачааны жингээс хамааруулан буурах шатлалтайгаар тогтоодог.
6 Монгол улсын гаалийн хилээр нэвтрэх “Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”д зааснаар шуудангийн байгууллага хүлээн авагчийг төлөөлөн илгээлтийн дагалдах бичиг баримт, эдийн тодорхойлолтыг үндэслэн гаалийн бүрдүүлэлт хийдэг. Карго ачааг хил дээр ирэхэд хүлээн авагч өөрийн биеэр ирж гаалийн бүрдүүлэлтийг “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”-ын дагуу хийлгэж ачаагаа хүлээн авдаг.

 

Шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээний тарифийг өртөгт тулгуурлан тогтоох аргачлалтай. Өртгийн гол хэсгийг тээврийн хөлс эзэлдэг. Тухайлбал, улс хоорондын агаарын шуудан тээврийн тарифийн жишиг үнийг Дэлхийн Шуудан холбоо, Олон улсын иргэний агаарын тээврийн холбооноос тогтоодог. Энэ үнээр 1 кг шууданг 1 км агаарын зайд тээвэрлэхэд 0,568 Зээлжих тусгай эрх нь (Special Drawing Rate буюу улс хоорондын тооцоонд хэрэглэгдэх чөлөөтэй хөрвөх ханш) 1200 төгрөгтэй тэнцэнэ. (2013 оны 04-р сарын 02-ны байдлаар 1ЗТЭ=2114 төгрөг). Шууданг ийнхүү өндөр үнэтэй тээвэрлэснээрээ шууданг саатуулахгүй, дараалал харгалзахгүйгээр хугацаанд нь тээвэрлэх, шуудан тээврийн технологийн горимын дагуу нисэх буудлын ачиж буулгах үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг хүлээнэ.

Жишээ нь: АНУ-ын Чикаго хотоос Улаанбаатар хот хүртэл Бээжин хотоор дамжуулан 1 кг шуудан явуулахад агаарын тээвэрт 12100 км агаарын зайд шуудан тээвэрлэсний хөлс нь 1195төгрөг*12100 км=14520 төгрөг байх юм.

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд шуудангийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд найдвартай соёлтой хүргэх тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг дараах линкээр орж үзнэ үү!

Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
ДЭЛХИЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ЭЭЛЖИТ ИХ ХУРАЛ - 2019 ЭХЭЛЛЭЭ
Ээлжит Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал нь 2019 оны 10 сарын 27-11 сарын 22-ны хооронд Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын Шарим-эл-Шейх хотноо зохион байгуулагдах бөгөөд ОУЦХБ-ын гишүүн 193 орны 3000 гаруй төлөөлөгч оролцоно.
10.23
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11