Бүсчлэлийн кодын лавлах номыг 4 дэх удаагаа гаргалаа
ХХЗХ

Энэхүү номыг бэлтгэхэд Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөлтийн газар, Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газар, аймгуудын Засаг даргын тамгын газар, Монголын статистикийн үндэсний хороо,  Монгол шуудан ТӨХК-ийн орон нутаг дахь шуудангийн үйлчилгээний газар, салбарууд, UB лавлах 1617-той хамтран ажиллаж 4 дэх удаагаа гаргалаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Цахим Монгол” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, улс орны хэмжээнд нэгдмэл кодчлолыг бий болгох, мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрдүүлэх, гудамж, талбай, албан байгууллага, айл өрх бүрийг хаягжуулж,  бүх шатны шуудан хүргэлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зэрэг зорилтуудыг биелүүлэх ажлын хүрээнд, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Шуудангийн тухай хуулийн 9.1.3-р заалт, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2007 оны 200 дугаар тогтоолын дагуу “Бүсчлэлийн код”-ыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг хариуцан ажиллаж байна.  Энэхүү ажлын хүрээнд “Шуудангийн хаяг” MNS 5971 : 2009 стандарт, “Хаягжуулалтын нэгдсэн стандарт” багц стандартын “Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага” MNS 6275:2011 стандарт, “Шуудангийн нэгдсэн кодын формат, түүнд тавигдах шаардлага”  MNS5880 : 2009,  стандартыг боловсруулж батлуулан мөрдөж эхлээд байна.

Энэ удаагийн кодын лавлах номонд УБ хотыг төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, боловсролын байгууллага, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, айл өрхүүд гэж хуваасан бол Аймгийг сум, багийн нэрс, бүсчлэлийн кодын хамт жагсаан бичиж оруулсан болно. Мөн 2010 оны хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнг оруулснаараа өмнөх номуудаас ялгаатай.Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдүүийн жагсаалтыг бүсчлэлийн кодын хамт хүснэгтэд харуулав.

 

Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

Улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчид

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Монгол шуудан ХХК Монгол Улс, УБ хот,15160, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт улс хоорондын буухиа /EMS/
2 Ди Эйч Эл ХХК Монгол Улс, УБ хот,14210, УБ, Дархан-Уул, Орхон аймгуудад/DHL/
3 Сэлэнгэ групп ХХК Монгол Улс, УБ хот, 14210, УБ хотын нутаг дэвсгэрт /UPS/
4 Монголиан эйр транспорт ХХК Монгол Улс, УБ хот, 14251, УБ хотын нутаг дэвсгэрт /TNT/
5 Туушин ХХК    Монгол Улс, УБ хот, 14200, УБ хотын нутаг дэвсгэрт /FeDex/
6 Централ Экспресс ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16050, УБ хот /OCS/

 

Улс хоорондын илгээлтийн үйлчилгээг чиглэсэн маршрутаар эрхлэгчид

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Дээжин корей ХХК  Монгол Улс, УБ хот,14251, УБ хот – БНСУ-ын Сөүл
2 Мон тээвэр сервис ХХК Монгол Улс,УБ хот, 16081,  УБ хот, Дархан, Эрдэнэт-Сөүл
3 МКД ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16000, Монгол Улс–БНСУ
4 Тэрхийн сувд ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16067, УБ хот-Сөүл
5 Транс евро Ази ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16100, УБ хот – Берлин
6 Нэтском ХХК Монгол улс, УБ хот,14240, УБ хот – Сөүл
7 Бритлайн ХХК Монгол улс, УБ хот,16080, УБ хот-Лондон
8 Би Даблю Ай Эс ХХК Монгол улс, УБ хот,16051, УБ хот-Манчестер
9 Англофрейт ХХК Монгол улс, УБ хот,16063, УБ – Лондон, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон, Лос -Анжелос,Канад улсын Торонто
10 Цолмон цоомоо ХХК Монгол улс, УБ хот,14240, УБ хот – Кванжу
11 Поларис интернэшнл ХХК Монгол улс, УБ хот,15171, УБ- Токио
12 ВИПМК ХХК Монгол улс, УБ хот,13373, УБ хот – И Чон
13 Цагаан дэнс ХХК Монгол улс, УБ хот,18031, УБ хот-Берлин
14 Аршгүүр ХХК Монгол улс, УБ хот,16062, УБ хот – Стокгольм
15 Сакура мандал ХХК Монгол улс, УБ хот,18000, УБ хот – Вашингтон
16 Ди Эм Эл ХХК Монгол улс, УБ хот, 14251, УБ хот-  Ёнсан
17 Сантис эдюкэшнл
сервисис ХХК
Монгол улс, УБ хот,14191, УБ хот -Норфолк,Нью Йорк 
18 Ти Эс Йи ХХК Монгол улс, УБ хот,16000, УБ хот-Анайхем
19 Шажинбат ХХК Монгол улс, УБ хот,14251, УБ хот - Токио 
20 Аймон интернэшл ХХК Монгол улс, УБ хот,15000, УБ хот-Арлингтон
21 Кинг бридж ХХК Монгол улс, УБ хот,16051, Монгол Улс–АНУ
22 Гэгээн чандмань ХХК Монгол улс, УБ хот,14253, УБ хот-Вашингтон-ДС, Нью Иорк, Лос-Анжелос, Чикаго, Сиатл, Сан-Франциско

 

Улс хоорондын шуудангийн логистик үйлчилгээ эрхлэгчид

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Смартчойсе транс ХХК Монгол улс, УБ хот,16080,  Монгол Улс-БНСУ, Япон, ХБНГУ, БНХАУ,АНУ

 

Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчид

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Монгол шуудан ХХК Монгол Улс, УБ хот,15160, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт
2 УБ шуудан ХХК Монгол улс, УБ хот,14141, УБ хотын нутаг дэвсгэрт
3 Скай пост ХХК Монгол улс, УБ хот,14240, УБ хотын нутаг дэвсгэрт
4 Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК Монгол Улс, УБ хот, 14190, УБ, Эрдэнэт хотуудын нутаг дэвсгэрт

 

Улс хоорондын шуудангийн сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 МКД ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16000, Монгол Улс-БНСУ

 

Шуудангийн захиалгат болон нэмэлт хүргэлтийн үйлчилгээ

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Дэмониг ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16052, УБ хотын нутаг дэвсгэрт захиалгат, хүргэлт, нэмэлт
2 КЖБМЖЛ ХХК Монгол Улс,УБ хот,16081, УБ хотын хэмжээнд  хүргэлт

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
ШУУДАНГИЙН АЛБА

2013.04.01

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДЭД МЭДЭГДЭХ НЬ
Тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч нь холбогдох хууль тогтоомж, журам, гэрээнд зааснаар шинээр зөвшөөрөл авч байгаа тохиолдолд эхний жилийн төлбөрийг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, ээлжит жилийн төлбөрийг тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэр гарсан өдрөөс нэг сарын өмнө төлсөн байх үүрэгтэй бөгөөд заасан хугацаанд төлбөрөө бүрэн төлж барагдуулаагүй тохиолдолд МОНГОЛ БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээллийг нийлүүлэх болсныг мэдэгдэж байна.
01.15
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 сар
01.15
Телевиз, сувгийн дууны түвшний зөрчлийг арилгах чиглэлээр зөвлөлдөх уулзалт зохион байгууллаа
Телевиз, сувгийн дууны түвшний зөрчлийг арилгах чиглэлээр зөвлөлдөх уулзалт зохион байгууллаа
12.26
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2019 оны 10, 11-р сарын дүн мэдээ
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2019 оны 10, 11-р сарын дүн мэдээ
12.26
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
12.26
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
12.26
МЭДЭГДЭЛ
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар-ын дотоод үйл ажиллагаанд ашиглагддаг 1128хххх телефон дугаарлалт нь 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 22:00 цагаас 7128хххх болж өөрчлөгдөх болсныг мэдэгдье!
12.18
Гадаад сувгийн мэдээлэл
Гадаад сувгийн мэдээлэл
12.17
2019 оны 11 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 11 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
12.16