Бүсчлэлийн кодын лавлах номыг 4 дэх удаагаа гаргалаа
ХХЗХ

Энэхүү номыг бэлтгэхэд Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөлтийн газар, Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газар, аймгуудын Засаг даргын тамгын газар, Монголын статистикийн үндэсний хороо,  Монгол шуудан ТӨХК-ийн орон нутаг дахь шуудангийн үйлчилгээний газар, салбарууд, UB лавлах 1617-той хамтран ажиллаж 4 дэх удаагаа гаргалаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Цахим Монгол” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, улс орны хэмжээнд нэгдмэл кодчлолыг бий болгох, мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрдүүлэх, гудамж, талбай, албан байгууллага, айл өрх бүрийг хаягжуулж,  бүх шатны шуудан хүргэлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зэрэг зорилтуудыг биелүүлэх ажлын хүрээнд, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Шуудангийн тухай хуулийн 9.1.3-р заалт, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2007 оны 200 дугаар тогтоолын дагуу “Бүсчлэлийн код”-ыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг хариуцан ажиллаж байна.  Энэхүү ажлын хүрээнд “Шуудангийн хаяг” MNS 5971 : 2009 стандарт, “Хаягжуулалтын нэгдсэн стандарт” багц стандартын “Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага” MNS 6275:2011 стандарт, “Шуудангийн нэгдсэн кодын формат, түүнд тавигдах шаардлага”  MNS5880 : 2009,  стандартыг боловсруулж батлуулан мөрдөж эхлээд байна.

Энэ удаагийн кодын лавлах номонд УБ хотыг төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, боловсролын байгууллага, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, айл өрхүүд гэж хуваасан бол Аймгийг сум, багийн нэрс, бүсчлэлийн кодын хамт жагсаан бичиж оруулсан болно. Мөн 2010 оны хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнг оруулснаараа өмнөх номуудаас ялгаатай.Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдүүийн жагсаалтыг бүсчлэлийн кодын хамт хүснэгтэд харуулав.

 

Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

Улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчид

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Монгол шуудан ХХК Монгол Улс, УБ хот,15160, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт улс хоорондын буухиа /EMS/
2 Ди Эйч Эл ХХК Монгол Улс, УБ хот,14210, УБ, Дархан-Уул, Орхон аймгуудад/DHL/
3 Сэлэнгэ групп ХХК Монгол Улс, УБ хот, 14210, УБ хотын нутаг дэвсгэрт /UPS/
4 Монголиан эйр транспорт ХХК Монгол Улс, УБ хот, 14251, УБ хотын нутаг дэвсгэрт /TNT/
5 Туушин ХХК    Монгол Улс, УБ хот, 14200, УБ хотын нутаг дэвсгэрт /FeDex/
6 Централ Экспресс ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16050, УБ хот /OCS/

 

Улс хоорондын илгээлтийн үйлчилгээг чиглэсэн маршрутаар эрхлэгчид

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Дээжин корей ХХК  Монгол Улс, УБ хот,14251, УБ хот – БНСУ-ын Сөүл
2 Мон тээвэр сервис ХХК Монгол Улс,УБ хот, 16081,  УБ хот, Дархан, Эрдэнэт-Сөүл
3 МКД ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16000, Монгол Улс–БНСУ
4 Тэрхийн сувд ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16067, УБ хот-Сөүл
5 Транс евро Ази ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16100, УБ хот – Берлин
6 Нэтском ХХК Монгол улс, УБ хот,14240, УБ хот – Сөүл
7 Бритлайн ХХК Монгол улс, УБ хот,16080, УБ хот-Лондон
8 Би Даблю Ай Эс ХХК Монгол улс, УБ хот,16051, УБ хот-Манчестер
9 Англофрейт ХХК Монгол улс, УБ хот,16063, УБ – Лондон, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон, Лос -Анжелос,Канад улсын Торонто
10 Цолмон цоомоо ХХК Монгол улс, УБ хот,14240, УБ хот – Кванжу
11 Поларис интернэшнл ХХК Монгол улс, УБ хот,15171, УБ- Токио
12 ВИПМК ХХК Монгол улс, УБ хот,13373, УБ хот – И Чон
13 Цагаан дэнс ХХК Монгол улс, УБ хот,18031, УБ хот-Берлин
14 Аршгүүр ХХК Монгол улс, УБ хот,16062, УБ хот – Стокгольм
15 Сакура мандал ХХК Монгол улс, УБ хот,18000, УБ хот – Вашингтон
16 Ди Эм Эл ХХК Монгол улс, УБ хот, 14251, УБ хот-  Ёнсан
17 Сантис эдюкэшнл
сервисис ХХК
Монгол улс, УБ хот,14191, УБ хот -Норфолк,Нью Йорк 
18 Ти Эс Йи ХХК Монгол улс, УБ хот,16000, УБ хот-Анайхем
19 Шажинбат ХХК Монгол улс, УБ хот,14251, УБ хот - Токио 
20 Аймон интернэшл ХХК Монгол улс, УБ хот,15000, УБ хот-Арлингтон
21 Кинг бридж ХХК Монгол улс, УБ хот,16051, Монгол Улс–АНУ
22 Гэгээн чандмань ХХК Монгол улс, УБ хот,14253, УБ хот-Вашингтон-ДС, Нью Иорк, Лос-Анжелос, Чикаго, Сиатл, Сан-Франциско

 

Улс хоорондын шуудангийн логистик үйлчилгээ эрхлэгчид

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Смартчойсе транс ХХК Монгол улс, УБ хот,16080,  Монгол Улс-БНСУ, Япон, ХБНГУ, БНХАУ,АНУ

 

Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчид

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Монгол шуудан ХХК Монгол Улс, УБ хот,15160, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт
2 УБ шуудан ХХК Монгол улс, УБ хот,14141, УБ хотын нутаг дэвсгэрт
3 Скай пост ХХК Монгол улс, УБ хот,14240, УБ хотын нутаг дэвсгэрт
4 Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК Монгол Улс, УБ хот, 14190, УБ, Эрдэнэт хотуудын нутаг дэвсгэрт

 

Улс хоорондын шуудангийн сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 МКД ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16000, Монгол Улс-БНСУ

 

Шуудангийн захиалгат болон нэмэлт хүргэлтийн үйлчилгээ

Д/Д Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн нэрс Бүсчлэлийн код Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Дэмониг ХХК Монгол Улс, УБ хот, 16052, УБ хотын нутаг дэвсгэрт захиалгат, хүргэлт, нэмэлт
2 КЖБМЖЛ ХХК Монгол Улс,УБ хот,16081, УБ хотын хэмжээнд  хүргэлт

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
ШУУДАНГИЙН АЛБА

2013.04.01

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11