МЭДЭГДЭЛ
ХХЗХ

МЭДЭГДЭЛ

2020 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдөр

        Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль Монгол Улсын Их Хурлын  2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар  батлагдаж, 2020 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс  эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаатай холбогдуулан өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний* тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт материалыг 2020 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тодорхой хугацаанд хүлээн авахгүй, төлбөртэй радио, телевизийн үйлчилгээнээс бусад өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл олгохгүй болно.

        Харин одоогийн эзэмшиж байгаа тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах ажиллагаа хэвээр үргэлжилж байгаа тул өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас өмнө (Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 13.1-д заасны дагуу гурван сарын өмнөөс гаргаж болно) хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийг ирүүлнэ үү.

        Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуульд заасан журам, нөхцөл шаардлагуудыг (тухайлбал “Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”, "Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам", “Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам" “Радио, телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага” гэх мэт) боловсруулах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд журам, нөхцөл шаардлагын төслүүдийг өөрийн цахим хуудсанд байршуулах, үйлчилгээ эрхлэгчдээс санал авч, хэлэлцүүлэх ажлуудыг тухай бүр мэдээлж ажиллах болно.

Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын газар

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөлд Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д заасан дараах үйлчилгээнүүд хамаарна. Үүнд:

  1. Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ;
  2. Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ;
  3. Олон нийтийн радио, телевизийн үйлчилгээ;
  4. Арилжааны радио, телевизийн үйлчилгээ (одоогийн сувгууд);
  5. Өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийн үйлчилгээ;
  6. Төлбөртэй радио, телевизийн үйлчилгээ.
Д.Дамдинцогт
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/07/07
Мэдээ мэдээлэл
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 7 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 7 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
08.07
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
08.04
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа.
07.30
Журмын төсөлд санал авах тухай
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.20 дах хэсэгт заасан “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын төслийг боловсруулж байгаатай холбогдуулан санал авах ажиллагааг эхлүүлж байна.
07.24
МЭНДЧИЛГЭЭ
Мэндчилгээ
07.24
2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД 2020 ОНЫ 06 САРД ИРСЭН САНАЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
07.10
Наадам мэндчилгээ 2020
Наадам мэндчилгээ 2020
07.10
МЭДЭГДЭЛ
Мэдэгдэл
07.07
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03