Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа.
ХХЗХ

2020.05.26

           Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.9 дэх хэсэгт заасны дагуу олон нийтийн радио, телевэээс бусад радио, телевиз нь сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх бол сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг мөн хуульд заасан бичиг баримтын хамт Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд санал авах өдрөөс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө буюу 2020 оны 5 дугаар сарын 25-аас өмнө хүргүүлж, бүртгүүлэх үүрэгтэй.

            Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.9  (46.9 дэх хэсгийн 46.9.1, 46.9.2 болон 46.9.3 заалтууд), 46.11 дэх хэсэг, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 18/22 тоот хамтарсан тогтоолоор батлагдсан “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын 2.11 дэх хэсэгт тус тус заасны дагуу радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчээс сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хуульд заасан хугацаанд хүлээн авч, тус журмын 2.8-д заасан шаардлага хангасан эсэхийг хянаж, хянаж, бүртгэснийг үндэслэн Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизүүдийн жагсаалтыг батлан гаргалаа.  

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.10-т заасны дагуу зөвхөн бүртгүүлсэн радио, телевиз сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрхтэй болно.

Үйл ажиллагаа явуулж буй байршил

Тусгай зөвшөөрлийн ангилал

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тоо

Мэдэгдэл ирүүлэх эрхтэй

Хяналтын мэдээ

Ирүүлсэн

Шаардлага хангасан

Сурталчилгаа нэвтрүүлэхгүй

Ирүүлээгүй

 

УБ хот

ӨН телевиз 

18*

18

18

18

-

-

Суваг

62*

32

28

28

3

1

ФМ радио

33*

28

22

22

5

1

 

Орон нутаг

 ӨН Телевиз

59

55

55

55

-

-

Суваг

9

9

9

9

-

-

ФМ радио

33

26

17

17

9

-

 

Нийт тооо

218

168

149

149

17

2

Радио, телевизүүдээс сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхээр мэдэгдэл ирүүлж, бүртгүүлсэн байдал:                                                                                                                    

Тайлбар: * тэмдэглэгээтэй тоонд МҮОНРТ –ийн сувгуудыг оруулаагүй болно.

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/05/27
Мэдээ мэдээлэл
2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД 2020 ОНЫ 06 САРД ИРСЭН САНАЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
07.10
Наадам мэндчилгээ 2020
Наадам мэндчилгээ 2020
07.10
МЭДЭГДЭЛ
Мэдэгдэл
07.07
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02
Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь доорх стандартуудыг орчуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул уг үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхийн багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
07.02
Мэдэгдэл
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
07.01
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
06.26
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.25