ХХЗХ-нд 2020 оны 3 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
ХХЗХ
Гомдол, санал ирсэн хэлбэр бичгээр утсаар 11-11 төвөөр биечлэн имэйлээр бүгд
Санал            0
Гомдол 7 17 2     26
Мэдээлэл           0
Хүсэлт 12         12
Өргөдөл 3         3
            41

 

Салбараар хүсэлт гомдол санал мэдээлэл өргөдөл
Үүрэн холбоо   13      
АйПи ТВ   3      
ОСДҮЭ          
Интернэтийн үйлчилгээ   2      
Өргөн нэвтрүүлэг          
Вэбсайт   3      
Фэйсбүүк   0      
Радио давтамжийн нөлөөлөл   12      
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө   3      
Бусад   4 1    

Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл

үйлчилгээний чанар  6
үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф 5
нэр төрд халдсан/гүтгэсэн 2
радио дамтамжийн нөлөөлөл 12
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө 3
бусад 13

Шийдвэрлэлт

Холбогдох арга хэмжээ авсан 7
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн 15
Тайлбар мэдээлэл өгсөн 4
Бусад 10

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/04/16
Мэдээ мэдээлэл
Фэйсбүүк аюулгүй ёс зүйтэй хэрэглээ
Фейсбүүк дэх ёс зүйтэй хэрэглээ
05.22
Фэйсбүүк компанитай "Election Day" Сонгууль-2020 цахим уулзалт зохион байгууллаа
Фэйсбүүк компанитай "Election Day" Сонгууль-2020 цахим уулзалт зохион байгууллаа.
05.18
Интернэтийн .MN домэйн нэр эзэмшигч нийт хэрэглэгчдийн анхааралд
интернэтийн.MN домэйн нэр эзэмшигч нийт хэрэглэгчдийн бүртгэлийн хаягийн мэдээллийг Улсын бүртгэлийн цахим системтэй тулгаж баталгаажуулдаг
05.18
Г.ЧИНЗОРИГ: Сонгуулийн үеэр "Фэйсбүүк" компанитай цахимаар хамтран ажиллана
Г.ЧИНЗОРИГ: Сонгуулийн үеэр "Фэйсбүүк" компанитай цахимаар хамтран ажиллана
05.14
Зохистой харилцаа
Зохистой харилцаа
05.11
Худал мэдээлэл, хор хөнөөл
Худал мэдээлэл, хор хөнөөл видео
05.11
Мониторингийн 2020 оны 2 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 2 дугаар сарын тайлан
05.07
Мониторингийн 2020 оны 3 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 3 дугаар сарын тайлан
05.07
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 4 дүгаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 4 дүгаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
05.07
Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалт
Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн нь зохицуулалтын болон техник аюулгүй ажиллагааны шаардлагад нийцэж буйг хөндлөнгөөс бичгээр нотлох ажиллагааг баталгаажуулалт гэнэ
05.05