Монгол Улсын Их Хурлын сонгууль 2020
ХХЗХ

Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж

 

Веб сайт болон цахим орчны үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэдэгдэл

 

ФЭЙСБҮҮК ЦАХИМ ХУУДСЫГ ТҮР ХУГАЦААНД ИДЭВХГҮЙ БОЛГОХ ЗААВАР /Зааврыг файл хэлбэрээр татаж авах/

 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.22-ийн дагуу радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгаанд, хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.9-ийн дагуу цахим орчин ашиглан явуулах сонгуулийн сурталчилгаанд тус тус хяналт тавьж ажиллах чиг үүрэгтэй болно.
Та бүхэн радио, телевиз болон цахим орчин ашиглан хэрхэн сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо хэрхэн хяналт тавьж ажиллах талаар Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 39, 46, 47, 48 дугаар зүйл болон холбогдох журмуудтай танилцаж мэдээлэл авна уу.
Жич: Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль, “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын зөрчилд тооцох хариуцлагыг Зөрчлийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсгээс харна уу.

Хууль Журам
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль
Зөрчлийн тухай хууль
Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам

Хуулийн заалтууд

Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг /Файл татаж авах/ /Нэмэлт файл татаж авах/

Эзэмшлийн мэдээлэл

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрхтэй радио, телевиз, сувгуудын жагсаалт 2020.05.25

Улаанбаатар: Телевиз, суваг,  Радио

Орон нутаг: Телевиз,суваг,  Радио

 

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл ирүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт 2020.04.17

Улаанбаатар – Телевиз, суваг,  Радио

Орон нутаг – Телевиз,суваг,  Радио

Мэдэгдэлийн маягтыг эндээс татаж авна уу

 

Радио телевизээр нэвтрүүлсэн сонгуулийн сонгуулийн сурталчилгаанд хийсэн хяналт мониторингийн тайлан 

Тайланд хамрагдсан хугацаа: 2020.06.02-2020.06.07

Тайланд хамрагдсан хугацаа: 2020.06.08-2020.06.14

Мэдээ

  • Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, ХХЗХ-оос тусгай зөвшөөрөлтэй өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, радиогийн жагсаалт

Мониторингийн мэдээ

Телевиз   |   Суваг   |   Радио

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх зөвлөмж

Радио телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Түгээмэл асуултууд цахим орчин

Түгээмэл асуултууд

Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журмын талаарх зөвлөмж

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.1.3-т заасны дагуу цахим орчинд сонгуулийн сурталчилгаа явуулахаар бүртгүүлсэн  цахим хуудасны жагсаалт

Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.1.1, 47.1.2.-д заасан нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн тойргийн хороонд бүртгүүлсэн цахим хуудасны жасгаалт

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/06/20
Мэдээ мэдээлэл
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 7 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 7 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
08.07
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
08.04
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа.
07.30
Журмын төсөлд санал авах тухай
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.20 дах хэсэгт заасан “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын төслийг боловсруулж байгаатай холбогдуулан санал авах ажиллагааг эхлүүлж байна.
07.24
МЭНДЧИЛГЭЭ
Мэндчилгээ
07.24
2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД 2020 ОНЫ 06 САРД ИРСЭН САНАЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
07.10
Наадам мэндчилгээ 2020
Наадам мэндчилгээ 2020
07.10
МЭДЭГДЭЛ
Мэдэгдэл
07.07
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03