Монгол Улсын Их Хурлын сонгууль 2020
ХХЗХ

Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж

 

Веб сайт болон цахим орчны үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэдэгдэл

 

ФЭЙСБҮҮК ЦАХИМ ХУУДСЫГ ТҮР ХУГАЦААНД ИДЭВХГҮЙ БОЛГОХ ЗААВАР /Зааврыг файл хэлбэрээр татаж авах/

 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.22-ийн дагуу радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгаанд, хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.9-ийн дагуу цахим орчин ашиглан явуулах сонгуулийн сурталчилгаанд тус тус хяналт тавьж ажиллах чиг үүрэгтэй болно.
Та бүхэн радио, телевиз болон цахим орчин ашиглан хэрхэн сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо хэрхэн хяналт тавьж ажиллах талаар Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 39, 46, 47, 48 дугаар зүйл болон холбогдох журмуудтай танилцаж мэдээлэл авна уу.
Жич: Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль, “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын зөрчилд тооцох хариуцлагыг Зөрчлийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсгээс харна уу.

Хууль Журам
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль
Зөрчлийн тухай хууль
Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам

Хуулийн заалтууд

Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг /Файл татаж авах/ /Нэмэлт файл татаж авах/

Эзэмшлийн мэдээлэл

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрхтэй радио, телевиз, сувгуудын жагсаалт 2020.05.25

Улаанбаатар: Телевиз, суваг,  Радио

Орон нутаг: Телевиз,суваг,  Радио

 

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх мэдэгдэл ирүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн жагсаалт 2020.04.17

Улаанбаатар – Телевиз, суваг,  Радио

Орон нутаг – Телевиз,суваг,  Радио

Мэдэгдэлийн маягтыг эндээс татаж авна уу

 

Радио телевизээр нэвтрүүлсэн сонгуулийн сонгуулийн сурталчилгаанд хийсэн хяналт мониторингийн тайлан 

Тайланд хамрагдсан хугацаа: 2020.06.02-2020.06.07

Тайланд хамрагдсан хугацаа: 2020.06.08-2020.06.14

Мэдээ

  • Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, ХХЗХ-оос тусгай зөвшөөрөлтэй өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, радиогийн жагсаалт

Мониторингийн мэдээ

Телевиз   |   Суваг   |   Радио

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх зөвлөмж

Радио телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдэд

Түгээмэл асуултууд цахим орчин

Түгээмэл асуултууд

Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журмын талаарх зөвлөмж

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.1.3-т заасны дагуу цахим орчинд сонгуулийн сурталчилгаа явуулахаар бүртгүүлсэн  цахим хуудасны жагсаалт

Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.1.1, 47.1.2.-д заасан нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн тойргийн хороонд бүртгүүлсэн цахим хуудасны жасгаалт

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/06/20
Мэдээ мэдээлэл
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02
Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь доорх стандартуудыг орчуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул уг үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхийн багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
07.02
Мэдэгдэл
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
07.01
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
06.26
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.25
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
“Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өрсөлдөөнд зохиогчийн эрхийн зөрчлийн үзүүлэх нөлөөлөл” сэдвээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
06.23
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /ISO/IEC 38500:2015/
ISO/IEC 38500:2015 Information technology - Governance of IT for the organization
06.22
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /MNS 5843:2008/
MNS 5843:2008 Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага
06.22
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал /MNS 6528:2015/
MNS 6528:2015 Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц
06.22