Бодлого, зохицуулалт, хяналтын асуудлууд болон "Дэлхийн радиогийн их хурал-2019" хурлын үр дүн, хэлэлцүүлэг, семинар зохион байгуулагдлаа.
ХХЗХ

2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр тус Хорооны 12 давхрын хурлын өрөөнд Радио долгионы тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой шинэчлэгдсэн журмуудын танилцуулга болон "Дэлхийн радиогийн их хурал-2019" хурлын шийдвэрийн танилцуулга сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ эрхлэгч 6 байгууллагын холбогдох 36 төлөөлөл оролцож, нийт 9 илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэг хийлээ. Үүнд:

Илтгэлийн сэдэв

Илтгэгч

1

“Дэлхийн радиогийн их хурал-2019”-д оролцсон тайлан,

цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ.

З.Амгалан

/РДЗХГ-ын дарга/

2

Үүрэн холбооны 5G сүлжээний хөгжүүлэлт, радио давтамжийн чиг хандлага.

Ц.Батхүү

/РДЗХГ-ын мэргэжилтэн/

3

Радио долгионы тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд

ХХМТГ-аас гарах баримт бичгүүд.

С.Онончимэг

/ХХМТГ-ын сансрын холбооны албаны ахлах мэргэжилтэн/

4

“5G бодлогын чиглэл”-д оруулах санал.

5

Үүрэн холбооны 2G Радио давтамжийн зурвасын ашиглалт,

олголт, зогсоох судалгааны тайлан, санал.

М.Наранбаатар

/РДЗХГ-ын ахлах мэргэжилтэн/

6

“Мэдээлэл харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалтын журам”

О.Туяажаргал

/РДЗХГ-ын мэргэжилтэн/

7

“Радио төхөөрөмж ажиллуулах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, хориглох журам”.

Б.Батбаяр

/РДХТ-ийн дарга/

8

“Радио холбооны сүлжээ сарниулах тоног төхөөрөмж ашиглах журам”-ын төсөл.

М.Наранбаатар

/РДЗХГ-ын ахлах мэргэжилтэн/

9

Үүрэн холбооны сүлжээнд 2019 онд хийгдсэн хяналт шалгалтын тайлан.

А.Болортуяа

/РДЗХГ-ын мэргэжилтэн/

Хэлэлцүүлгийн үеэр оролцогчдоос дараах чиглэлээр санал хүсэлтийг дэвшүүлж байв. Үүнд:

  • Стандартын бус богино долгионы станцуудыг хил, гаалиар нэвтрүүлэх тал дээр хязгаарлалт тавих;
  • Радио давтамжийн хүний биед хортой эсэх талаарх мэдээллийг олон нийтэд түгээх, танилцуулах;
  • Дэвшилтэд технологийг ашиглах хэрэгцээ шаардлагыг хангах хэмжээний радио давтамжийн зурвасыг олгох, давтамжийн зурвасын хуваарилалтыг ихэсгэх;
  • Шинэчлэгдэн гарч буй журам, стандарт бүр дээр албан бичгээр мэдэгдэхээс гадна боломжтой бол хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байх;
  • Компаниудын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх асуудлаар мэдээлэл өгч, хэлэлцүүлэг явуулж байгаа нь чухал ач холбогдолтой. Үүний зэрэгцээ технологийн хөгжлийн чиг хандлагыг танилцуулж, мэдээлж байхыг хүсэж байна.
 
 
 

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/02/03
Мэдээ мэдээлэл
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагад санал авах тухай
04.03
“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн
“МИНИЙ ГЭР – АЮУЛГҮЙ ОРЧИН” цахим захидлын уралдааны шалгаруулалтын дүн
04.02
Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Салбарын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
04.01
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 03-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
04.01
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
04.01
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 2 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 2 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
03.30