Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд төлбөрийн тухай мэдэгдэх нь
ХХЗХ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл эзэмшигчид нь холбогдох хууль тогтоомж, журам, тусгай зөвшөөрлийн гэрээнд зааснаар эхний жилийн зөвшөөрлийн төлбөрийг шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор, удаах жилүүдийн төлбөрийг зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацааны туршид жил бүр тухайн жилийн зөвшөөрлийн жил дуусахаас 30 хоногийн өмнө төлсөн байх үүрэгтэй.

Энэхүү журмын дагуу 2019 оны зөвшөөрлийн төлбөр энэ оны 11 дүгээр сарын 30-аар төлөлт хийгдэж бүрэн дууссан байх ёстой.

Төлбөр тооцооны үүрэг хүлээсэн бүх зөвшөөрөл эзэмшигчдэд холбогдох төлбөрийн нэхэмжлэлийг 02/1406 тоот албан тоотоор 2019 оны 10 дугаар сарын 25-наар тус хорооноос илгээсэн. Иймд та бүхэн уг нэхэмжлэлийн дагуу төлбөр тооцоогоо заасан хугацаанд бүрэн барагдуулж ажиллана уу.

Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, зөвшөөрлийн төлбөрийн үлдэгдэлтэй эзэмшигчийн зөвшөөрөл /харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ/-г Харилцаа холбооны тухай хуулийн 15.1.1, 25.2.10, Радио долгионы тухай хуулийн 18.1.2 заалтыг үндэслэн 2019 оны 12 дугаар сарын 05-наар тасалбар болгон хүчингүй болгож /дуусгавар болгох/ холбогдох өр төлбөрийг шүүхийн байгууллагад шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэх тухай МЭДЭГДЭЛ болон Захиргааны ерөнхий хуулийн 26.1 дэх хэсэгт заасны дагуу СОНСОХ ажиллагааг үүгээр явуулж байна. Харилцаа холбооны тухай хуулийн 15.2-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосноос учирсан хохирлыг Зохицуулах хороо хариуцахгүй болно.

Иймд та бүхэн өөрийн эзэмшдэг зөвшөөрлийн төлбөрийг зөрчил үүсгэхгүйгээр заасан хугацаанд бүрэн төлж барагдуулахыг дахин анхааруулж байна.

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/11/04
Мэдээ мэдээлэл
“ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан. Тус хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.9 дахь хэсэгт заасны дагуу “ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ыг Цагдаагийн төв байгууллага, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн Сонгуулийн ерөнхий хороо хамтран баталж, мөрдүүлнэ.
02.17
Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
02.17
IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
02.17
Шуудангийн салбарт мөрдөгдөх зохицуулалтын баримт бичиг шинэчлэгдлээ
Шуудангийн салбарт мөрдөгдөх зохицуулалтын баримт бичиг шинэчлэгдлээ
02.17
“РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ,ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан. Тус хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.20 дахь хэсэгт заасны дагуу “РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ,ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ыг Сонгуулийн Ерөнхий хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран батлана.
02.14
Дэлхийн радиогийн өдөр
Өнөөдөр 2020 оны 02 дугаар сарын 13 ны өдөр ЮНЕСКО-с тунхагласан “Дэлхийн радиогийн өдөр” тохиож байгааг тохиолдуулан Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид болон нийт сонсогчиддоо Дэлхийн радиогийн өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлье.
02.13
2020 он 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
2020 он 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
02.13
Шуудангийн шинэчлэгдсэн стандартын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа
Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2019 оны 05 дугаар сарын 30-нд батлагдсанаар тус хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлттэй нийцүүлэн, салбарын нийт 43 стандартыг дахин хянаж, 27 стандартыг хүчингүй болгож, нэгтгэн шинэчлэх ажил хийгдсэн.
02.13
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 12/232 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 12/232 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
02.12
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 03/79 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорйлох хэмжилт
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 03/79 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорйлох хэмжилт
02.12