Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд төлбөрийн тухай мэдэгдэх нь
ХХЗХ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл эзэмшигчид нь холбогдох хууль тогтоомж, журам, тусгай зөвшөөрлийн гэрээнд зааснаар эхний жилийн зөвшөөрлийн төлбөрийг шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор, удаах жилүүдийн төлбөрийг зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацааны туршид жил бүр тухайн жилийн зөвшөөрлийн жил дуусахаас 30 хоногийн өмнө төлсөн байх үүрэгтэй.

Энэхүү журмын дагуу 2019 оны зөвшөөрлийн төлбөр энэ оны 11 дүгээр сарын 30-аар төлөлт хийгдэж бүрэн дууссан байх ёстой.

Төлбөр тооцооны үүрэг хүлээсэн бүх зөвшөөрөл эзэмшигчдэд холбогдох төлбөрийн нэхэмжлэлийг 02/1406 тоот албан тоотоор 2019 оны 10 дугаар сарын 25-наар тус хорооноос илгээсэн. Иймд та бүхэн уг нэхэмжлэлийн дагуу төлбөр тооцоогоо заасан хугацаанд бүрэн барагдуулж ажиллана уу.

Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, зөвшөөрлийн төлбөрийн үлдэгдэлтэй эзэмшигчийн зөвшөөрөл /харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ/-г Харилцаа холбооны тухай хуулийн 15.1.1, 25.2.10, Радио долгионы тухай хуулийн 18.1.2 заалтыг үндэслэн 2019 оны 12 дугаар сарын 05-наар тасалбар болгон хүчингүй болгож /дуусгавар болгох/ холбогдох өр төлбөрийг шүүхийн байгууллагад шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэх тухай МЭДЭГДЭЛ болон Захиргааны ерөнхий хуулийн 26.1 дэх хэсэгт заасны дагуу СОНСОХ ажиллагааг үүгээр явуулж байна. Харилцаа холбооны тухай хуулийн 15.2-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосноос учирсан хохирлыг Зохицуулах хороо хариуцахгүй болно.

Иймд та бүхэн өөрийн эзэмшдэг зөвшөөрлийн төлбөрийг зөрчил үүсгэхгүйгээр заасан хугацаанд бүрэн төлж барагдуулахыг дахин анхааруулж байна.

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/11/04
Мэдээ мэдээлэл
Улаанбаатар хотын тоон телевизийн дохионы чанарыг хэмжих, хамрах хүрээг тогтоох хэмжилтийн 2019 оны 3-р улирлын тайлан
Улаанбаатар хотын тоон телевизийн дохионы чанарыг хэмжих, хамрах хүрээг тогтоох хэмжилтийн 2019 оны 3-р улирлын тайлан
11.20
Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, төлбөр тооцооны программд нэвтрэх заавар
Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, төлбөр тооцооны программд нэвтрэх заавар
11.14
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” сэдэвт төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид оролцсон ээлжит зөвлөгөөнийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулж байна.
11.13
Үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчийн боловсролд
Үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчийн боловсролд
11.13
Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос тусгай зөвшөөрлийн төлбөр тооцооны системд (bill.crc.gov.mn) нэвтрэх зааврыг хүргүүлж байна
Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос тусгай зөвшөөрлийн төлбөр тооцооны системд (bill.crc.gov.mn) нэвтрэх зааврыг хүргүүлж байна
11.12
Шуудангийн салбарын зөвлөгөөн
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” сэдэвт төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид оролцсон зөвлөгөөнийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд
11.12
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 9 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 9 сар
11.08
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 8 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 8 сар
11.08
Харилцаа холбооны салбар хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийн танилцуулга
Харилцаа холбооны салбар хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийн танилцуулга
11.07
Санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал
Шийдвэрлэлтийн байдал
11.07