MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
ХХЗХ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын тоног төхөөрөмжийн техникийн найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлын баталгаажуулалтыг 2001 онд УИХ-аар шинэчлэн баталсан “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.3 дугаар заалт /Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Харилцаа холбооны сүлжээний болон хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжийн техникийн нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, баталгаажуулах” бүрэн эрхтэй/-ыг үндэслэн  2012 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус хороо нь “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” болон “Хэмжил зүйн тухай” хуулиудын хүрээнд MNS ISO/IEC 17065:2013 “Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага” стандартад нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус хороо нь MNS ISO/IEC 17065:2013 “Тохирлын үнэлгээ-Бүтээгдэхүүн, үйл явц, үйлчилгээний баталгаажуулалтын байгууллагад тавих шаардлага” стандартын дагуу энэхүү чанарын гарын авлага болон чанарын тогтолцооны журмуудыг үйл ажиллагааныхаа бүхий л хүрээнд нийцүүлэн боловсруулж 2013 оны 27 тоот тогтоолоор батлан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэглэсээр ирсэн билээ.

Энэхүү гарын авлага болон чанарын тогтолцооны журмууд нь бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтад хамаарах асуудлаар Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлон тайлбарлах, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалттай холбоотой журам, заавруудыг бий болгон, баримтжуулж, бүртгэж, асуудал хариусан мэргэжилтэн, шинжээч нарын үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилготой.  

Эдгээр баримт бичгийг магадлан хянах хугацааны дагуу холбогдох өөрчлөлтүүдийг оруулан шинэчлэн боловсруулж байна.

Иймд чанарын гарын авлага болон чанарын тогтолцооны журмуудын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцах боломжтой ба холбогдох саналаа tuyajargal@crc.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Журмын төсөл файл татаж авах

2019.10.07

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/10/16
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос тусгай зөвшөөрлийн төлбөр тооцооны системд (bill.crc.gov.mn) нэвтрэх зааврыг хүргүүлж байна
Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос тусгай зөвшөөрлийн төлбөр тооцооны системд (bill.crc.gov.mn) нэвтрэх зааврыг хүргүүлж байна
11.12
Шуудангийн салбарын зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” сэдэвт төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид оролцсон зөвлөгөөнийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд
11.12
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 9 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 9 сар
11.08
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 8 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 8 сар
11.08
Харилцаа холбооны салбар хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийн танилцуулга
Харилцаа холбооны салбар хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийн танилцуулга
11.07
Санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал
Шийдвэрлэлтийн байдал
11.07
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2019 оны III-р улирлын дүн мэдээ
Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгуудын дууны түвшин тогтмол бус байгаа шалтгаан, цаашид авах арга хэмжээ
11.06
Баталгаажуулж гэрчилгээ олгосон харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж
Баталгаажуулж гэрчилгээ олгосон харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж
11.05
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 7 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 7 сар
11.05
Шуудангийн нэгдсэн кодын шинэчилсэн жагсаалт батлагдлаа
Шуудангийн тухай хуулийн 7.1.14-т заасны дагуу Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны А/137 тоот тушаалаар шуудангийн нэгдсэн кодын шинэчилсэн жагсаалтыг баталлаа
11.04