MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
ХХЗХ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын тоног төхөөрөмжийн техникийн найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлын баталгаажуулалтыг 2001 онд УИХ-аар шинэчлэн баталсан “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.3 дугаар заалт /Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Харилцаа холбооны сүлжээний болон хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжийн техникийн нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, баталгаажуулах” бүрэн эрхтэй/-ыг үндэслэн  2012 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус хороо нь “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” болон “Хэмжил зүйн тухай” хуулиудын хүрээнд MNS ISO/IEC 17065:2013 “Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага” стандартад нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус хороо нь MNS ISO/IEC 17065:2013 “Тохирлын үнэлгээ-Бүтээгдэхүүн, үйл явц, үйлчилгээний баталгаажуулалтын байгууллагад тавих шаардлага” стандартын дагуу энэхүү чанарын гарын авлага болон чанарын тогтолцооны журмуудыг үйл ажиллагааныхаа бүхий л хүрээнд нийцүүлэн боловсруулж 2013 оны 27 тоот тогтоолоор батлан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэглэсээр ирсэн билээ.

Энэхүү гарын авлага болон чанарын тогтолцооны журмууд нь бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтад хамаарах асуудлаар Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлон тайлбарлах, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалттай холбоотой журам, заавруудыг бий болгон, баримтжуулж, бүртгэж, асуудал хариусан мэргэжилтэн, шинжээч нарын үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилготой.  

Эдгээр баримт бичгийг магадлан хянах хугацааны дагуу холбогдох өөрчлөлтүүдийг оруулан шинэчлэн боловсруулж байна.

Иймд чанарын гарын авлага болон чанарын тогтолцооны журмуудын төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцах боломжтой ба холбогдох саналаа tuyajargal@crc.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Журмын төсөл файл татаж авах

2019.10.07

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/11/13
Мэдээ мэдээлэл
Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд
Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд
05.27
Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа.
Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа.
05.27
Хүүхэд хамгаалал
Хүүхэд хамгаалал
05.25
Фэйсбүүк аюулгүй ёс зүйтэй хэрэглээ
Фейсбүүк дэх ёс зүйтэй хэрэглээ
05.22
Фэйсбүүк компанитай "Election Day" Сонгууль-2020 цахим уулзалт зохион байгууллаа
Фэйсбүүк компанитай "Election Day" Сонгууль-2020 цахим уулзалт зохион байгууллаа.
05.18
Интернэтийн .MN домэйн нэр эзэмшигч нийт хэрэглэгчдийн анхааралд
интернэтийн.MN домэйн нэр эзэмшигч нийт хэрэглэгчдийн бүртгэлийн хаягийн мэдээллийг Улсын бүртгэлийн цахим системтэй тулгаж баталгаажуулдаг
05.18
Г.ЧИНЗОРИГ: Сонгуулийн үеэр "Фэйсбүүк" компанитай цахимаар хамтран ажиллана
Г.ЧИНЗОРИГ: Сонгуулийн үеэр "Фэйсбүүк" компанитай цахимаар хамтран ажиллана
05.14
Зохистой харилцаа
Зохистой харилцаа
05.11
Худал мэдээлэл, хор хөнөөл
Худал мэдээлэл, хор хөнөөл видео
05.11
Мониторингийн 2020 оны 3 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 3 дугаар сарын тайлан
05.07