Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөлийн (ТУХН) орнууд болон Зүүн Европын улсуудын спектр менежментийн 3-р бага хуралд 2019/04/08-с 2019/04/11-ны өдрүүдэд Беларусь улсын Минск хотноо зохион байгуулагдлаа.
ХХЗХ
F3ba76 01 x800

Тусгаар Улсуудын Хамтын Нөхөрлөлийн (ТУХН) орнууд болон Зүүн Европын улсуудын спектр менежментийн 3-р бага хуралд 2019/04/08-с 2019/04/11-ны өдрүүдэд Беларусь улсын Минск хотноо зохион байгуулагдлаа.

 

 

Энэ удаагийн хуралдаанд Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороог төлөөлж РДЗХГ-ын Олон улсын зохицуулалт, Мастер бүртгэлийн мэргэжилтэн Д.Ганбат оролцлоо. Хуралдаанд дээрх асуудлуудыг хэлэлцэв:

1. ТУХН -ийн орнуудад Си-зурвасын спектрийг хуваарилахтай холбоотой одоогийн нөхцөл байдал.

2. ТУХН-ийн болон Зүүн Европ-ийн улс орнуудын тусгай хэрэглээнд ашиглаж байгаа хиймэл дагуулын холбооны радио давтамжийн зурвасыг ДҮХХ болон 5G-тэй харилцан нөлөөлөлгүй ашиглах талаарх хэлэлцүүлэг.

3.  3.4GHz - 3.8GHz эсвэл 4.4GHz - 5GHz аль хэсгийг нь ДҮХХ-д ашиглах хувилбарын тухай хэлэлцүүлэг.

4. ОХУ-ын хувьд 4.4-5GHz-ийн зурвасыг ДҮХХ-д хуваарилах шийдвэр гаргасан бөгөөд Европын орнуудад 3.4GHz-3.8GHz-г ДҮХХ -т хуваарилах шийдвэр гарсан бол хил хоорондын зохицуулалтыг хийх аргачлал.

      ТУХН-ийн бүс нутгийн Cи-зурвасыг, Европын орнуудтай хамтран ажиллах арга замыг зохицуулахын тулд судлаж байгаа асуудлууд хэлэлцүүлэгт оролцон туршлага судлан IMT2020 үйлчилгээг хөгжүүлэх талаар Монгол улсад хийгдэж байгаа ажлын талаар илтгэл тавж оролцов.

Б.Ундрам
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/05/01
Мэдээ мэдээлэл
Юнител ХХК-с ирүүлсэн 06/1140 тоот албан бичгийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
Юнител ХХК-с ирүүлсэн 06/1140 тоот албан бичгийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
07.18
Улаанбаатар хотын баруун бүсийн болон барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
Улаанбаатар хотын баруун бүсийн болон барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
07.18
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 06-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 06-р сард хийсэн мониторингийн дүн
07.10
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааны мэдээлэл
07.09
Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн удирдах ажилтан, ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.
Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн удирдах ажилтан, ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.
07.08
Уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийгдсэн хэмжилт, шалгалтын тайлан
Уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийгдсэн хэмжилт, шалгалтын тайлан
07.05
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хяналт, мониторинг хийх
07.05
Тус хорооны төлөөлөгчид 2019 оны 06 дугаар сарын 24-28 өдрүүдэд “Ази Номхон Далайн орнуудын Мэдээлэл, Харилцаа Холбооны сайд нарын уулзалт 2019” зөвлөгөөнд оролцож Сингапур болон Малайз улсын зохицуулах байгууллагатай хамтран ажиллах, туршлага солилцох асуудлаар уулзалт, семинарыг зохион байгуулав.
Тус хорооны төлөөлөгчид 2019 оны 06 дугаар сарын 24-28 өдрүүдэд “Ази Номхон Далайн орнуудын Мэдээлэл, Харилцаа Холбооны сайд нарын уулзалт 2019” зөвлөгөөнд оролцож Сингапур болон Малайз улсын зохицуулах байгууллагатай хамтран ажиллах, туршлага солилцох асуудлаар уулзалт, семинарыг зохион байгуулав.
07.01
Юнител ХХК-с ирүүлсэн 06/914 тоот албан бичгийн хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
Юнител ХХК-с ирүүлсэн 06/914 тоот албан бичгийн хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
07.01