Радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлт
ХХЗХ

РАДИО ДАВТАМЖИЙН ЗУРВАСЫН ОЛОН УЛСЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Радио долгион тархах чөлөөт орон зай нь улс төрийн хил хязгаараас үл хамаарч байдаг. Иймд Олон улсын түвшинд радио давтамжийн зурвасын ашиглалтыг Олон улсын хамтын ажиллагааны үндсэн дээр бүх улс орны хүчээр харилцан зохицуулах шаардлагатай болдог. Энэ хамтын ажиллагааг Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Радио холбооны салбар (ОУЦХБ-Р) хангадаг ба үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь радио давтамжийн зурвасыг ашиглах Радио холбооны дүрэм болон радио системүүдийн техникийн үндсэн функцийг боловсруулах юм.

Ямар радио станцын ашиглаж байгаа радио давтамж нь бусад оронд чөлөөт харилцан нөлөөлөл үүсэхийг хянах, зохицуулах, ашиглах бүх нөхцөлийг тодорхойлсон олон улсын гэрээгээр зохицуулагдаж байдаг.

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Радио холбооны салбар:

Тус байгууллага нь Дэлхийн бүх улс оронд давтамжийн зурвасыг эдийн засгийн хувьд үр ашигтай ашиглах, тэгш эрхтэй хуваарилах, системтэй төлөвлөх, зохицуулахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Радио холбооны салбар (ОУЦХБ-Р) зөвлөмж нь ОУЦХБ бүх гишүүн орны төлөөлөгчөөр батлагдаж мөрдөгддөг Зөвлөмжийн боловсруулалтыг ОУЦХБ радио холбооны судалгааны комисс боловсруулдаг. Судалгааны комиссын судалгааны чиглэл, цаг хугацааны шаардлагаас үе үе өөрчлөгдөх боловч энэ бүхний үндэс нь радио давтамжийн зурвасыг үр ашигтай ашиглах судалгааны зарчим дээр байдаг. ОУЦХБ-ын радио холбооны салбарын 1997 оны ассембелээс ОУЦХБ-Р -ийн  судалгааны комиссын бүтцийг баталсан / хүснэгт 1/ ба нийт 900 гаруй ОУЦХБ-Р   зөвлөмж боловсруулж баталсан.                    

Хүснэгт 1. ОУЦХБ-Р  судалгааны ажлын хэсгийн бүтэц

Ажлын хэсэг Нэр
1 Спектрийн ашиглалтыг удирдах аргачлал
2 Радио долгионы тархалт
3 Хиймэл дагуулын суурин алба
4 Шинжилгээ судалгааны алба
5 Хөдөлгөөнт, радио байрлал тогтоох, сонирхогчийн болон тэдгээрт харгалзах хиймэл дагуулын алба
6 Суурин алба
7 Радио өргөн нэвтрүүлгийн алба
8 Телевизийнөргөннэвтрүүлгийналба

 

Дэлхийн бүсчилэл:

Дэлхийг бүс нутгийн онцлогоор нь 1, 2, 3 дугаар бүс гэж нэрлэгдэх 3 бүсэд хувааж, бүс бүрт ашиглах давтамжийн зурвасыг хуваарилсан байдаг.

Радио давтамжийн хуваарийн хүснэгт:

ОУЦХБ-аас дэлхийг 3 бүсэд хуваасныг тооцоолон бүх дэлхийн эсвэл бүсийн давтамжийн хуваарийн үндэслэл болж хэрэгждэг. Хүснэгтэд мөн зарим давтамжийн зурвасыг хэд хэдэн албадад хуваарилах ба ашиглахаар нэмэлт төлөвлөлт хийгддэг. Улс орнуудын холбооны удирдах байгууллагад  Хүснэгтийн тэмдэглэгээг солих, хязгаарлах эсвэл харгалзах хуваарийг өөрчлөхийг зөвшөөрдөг.

ҮНДЭСНИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ЗУРВАСЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Олон улсын цахилгаан холбооны Конвенци болон Радио дүрмийн хавсралтын талаархи Конвецийн заалтууд нь Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын (ОУЦХБ) гишүүн орнуудын Засгийн газар хүлээн зөвшөөрч баталдаг энэ нь Засгийн газар хоорондын гэрээ хэлэлцээр бөгөөд тэдгээр орнуудын Засгийн газар нь олон улсын цахилгаан холбооны Конвенци, Радио дүрмийн заалтуудыг өөрийн оронд буюу бүс нутагт хууль зүйн дагуу мөрдөх үүрэг хүлээдэг юм.

Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлтийн анхдагч гол зорилт нь олон улсын  эрх, үүргийн дагуу тус улсад оногдсон геотогтвортой хиймэл дагуулын орбитын байршил, радио давтамжийн спектрийн ашиглалтыг зохицуулж, ашиглалтын зөвшөөрөл олгох болон радио холбооны үйлчилгээг хөгжүүлэх, тэдгээрт ашиглаж байгаа орбитын байршил, радио давтамжийн  ашиглалтын дэг журмыг хянах үүрэг юм.

Спектрийн менежментийн урт хугацаааны бодлогыг тодорхойлох,  төлөвлөх

Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлтийг улсын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн хөгжилд үндэслэж, урт хугацааны радио давтамжийн төлөвлөлтөнд тусган, хадгалагдаж байхаар боловсруулдаг.

Дэд бүтцийн сайдын 1999 оны 303 тоот тушаалаар батлагдсан “Үндэсний радио давтамжийн хүснэгт”, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын даргын 2013 оны 37 тоот тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлт”-ийн дагуу Үндэсний радио давтамжийн зохицуулалтыг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо хийдэг. 

Монгол улсын үндэсний радио давтамжийн хуваарилалт

Монгол Улсын "Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлт"

Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлтийн нэр томъёоны тодорхойлолт

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2016/04/01
Бусад мэдээлэл
Мэдээ мэдээлэл
Мониторингийн 2017 оны 1,2 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2017 оны 1,2 дугаар сарын тайлан
03.29
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
03.28
Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос “Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” семинарыг 2017 оны 3-р сарын 24-ний өдөр зохион байгуулна
Харилцаа Холбооны Зохицуулах хороо нь “Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сэдэвт семинарыг НҮБ-ийн Хүүхдийн сан болон Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран холбогдох байгууллага, харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулах гэж байна.
03.23
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
03.22
Монгол улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэлийн төсөлд санал өгнө үү
Монгол улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэлийн төсөлд санал өгнө үү
03.21
“Харилцааны радио станцын радио давтамжийн зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага, хяналт” сэдэвт уулзалт, семинар зохион байгуулагдана
“Харилцааны радио станцын радио давтамжийн зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага, хяналт” сэдэвт уулзалт, семинар зохион байгуулагдана
03.20
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос эрхлэн гаргадаг сэтгүүлийн шинэ дугаар цахим хуудсанд нэмэгдлээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос эрхлэн гаргадаг сэтгүүлийн шинэ дугаар цахим хуудсанд нэмэгдлээ
03.17
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хяналт, мониторинг хийх ажил-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
03.16
Орон нутгийн төлөөлөгч (Гэрээт ажилтан) шалгаруулж авна. /Сэлэнгэ аймаг, Дундговь аймаг, Дорноговь аймаг/
Орон нутгийн төлөөлөгч (Гэрээт ажилтан) шалгаруулж авна. /Сэлэнгэ аймаг, Дундговь аймаг, Дорноговь аймаг/
03.10
”ЦАХИМ ОРЧИН ДАХ ГАДУУРХАЛ” сэдэвт гар зураг, эссэ бичлэгийн уралдаан
”ЦАХИМ ОРЧИН ДАХ ГАДУУРХАЛ” сэдэвт гар зураг, эссэ бичлэгийн уралдаан
03.06