Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдаанаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт
ХХЗХ

 
2017
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012
 
 
2011
 
 
2010-2002
 
 
 
Дугаар Огноо Товч агуулга
1 Тогтоол 01 2017.01.31 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай(Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдааны дэг)
2 Тогтоол 02 2017.01.31 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай(2016 оны 44 тоот тогтоол)
3 Тогтоол 03 2017.01.31 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай(2015 оны 21 тоот тогтоол)
4 Тогтоол 04 2017.01.31 БНҮҮС-д 2017 онд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
5 Тогтоол 05 2017.01.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай
6 Тогтоол 06 2017.02.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
7 Тогтоол 07 2017.02.24 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
8 Тогтоол 08 2017.02.24 Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ-г шинэчлэн тогтоох тухай
9 Тогтоол 09 2017.03.31 Радио давтамжийн 2300-2400МГц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага батлах тухай
10 Тогтоол 10 2017.03.31 Радио давтамжийн 2500-2690МГц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага батлах тухай
11 Тогтоол 11 2017.03.31 Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага батлах тухай
12 Тогтоол 12 2017.03.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
13 Тогтоол 13 2017.04.14 Тусгай зөвшөөрлийн ангилалд нэмэлт оруулах тухай
14 Тогтоол 14 2017.04.14 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
15 Тогтоол 12/15 2017.04.28 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (СЕХ, ХХЗХ-ны 2016 оны 29/17 тоот хамтарсан тогтоол: “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам” )
16 Тогтоол 16 2017.04.28 Журам шинэчлэн батлах тухай (Хавсралт-1: Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”, Хавсралт-2: “Шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”)
17 Тогтоол 17 2017.04.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, хүчингүй болгох тухай
18 Тогтоол 18 2017.04.28 Аргачлал батлах тухай
19 Тогтоол 19 2017.05.31 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн тогтоох тухай
20 Тогтоол 20 2017.05.31 Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай (“Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”)
21 Тогтоол 21 2017.05.31 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай
22 Тогтоол 22 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
23 Тогтоол 23 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
24 Тогтоол 24 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
25 Тогтоол 25 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
26 Тогтоол 26 2017.06.30 Тогтоол хүчингүй болгох тухай (2012 оны 78 тоот тогтоол)
27 Тогтоол 27 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
28 Тогтоол 28 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
29 Тогтоол 29 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
30 Тогтоол 30 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
31 Тогтоол 31 2017.06.30 Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага тогтоож, батлах тухай
32 Тогтоол 32 2017.06.30 Радио релейнд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага тогтоож, батлах тухай
33 Тогтоол 33 2017.06.30 Дансны авлага хаах тухай
34 Тогтоол 34 2017.07.28 Үнэ тариф тогтоох тухай (Үүрэн холбооны багцын үйлчилгээний үнэ тариф)
35 Тогтоол 35 2017.07.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
36 Тогтоол 36 2017.07.28 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
37 Тогтоол 37 2017.07.28 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
38 Тогтоол 38 2017.08.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
39 Тогтоол 39 2017.08.30 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
40 Тогтоол 40 2017.08.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
41 Тогтоол 41 2017.09.28 Утасгүй холболтын технологийн (Wi-Fi)  радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай
42 Тогтоол 42 2017.09.28 Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай
43 Тогтоол 43 2017.09.28 Нэвтрүүлэх болон хүлээн авах антенны төхөөрөмжийг бүртгэлжүүлэх нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай
44 Тогтоол 44 2017.09.28 Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжийн радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага тогтоож, батлах тухай
45 Тогтоол 45 2017.09.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
46 Тогтоол 46 2017.09.28 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/10/11
Мэдээ мэдээлэл
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2017 оны 07-р сарын 01-нээс 09-р сарын 30-ны өдрийн хооронд хийсэн суурин хяналтын мэдээ
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 31 аж ахуйн нэгжид 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд суурин хяналт хийснээс 6 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн давтамжийн хазайлтын утга стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн, эдгээрээс 1 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн эзэлсэн зурвасын өргөн стандарт хэмжээнээс их, 25 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн үйл ажиллагаа хэвийн ажиллаж байна
10.17
“ITU World Telecom 2017” зөвлөгөөнд оролцлоо
Дэлхийн цахилгаан холбооны байгууллагаас зохион байгуулсан “ITU Telecom World 2017” зөвлөгөөний арга хэмжээ нь БНСУ-ын Пусан хотноо 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-28-ны өдрүүдэд хөтөлбөрийн дагуу мэтгэлцээн, ярилцлага, чуулган, үзэсгэлэн, шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаатай болж өнгөрлөө.
10.16
2017 оны 2 дугаар улирал
2017 оны 2 дугаар улирал
10.16
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2017 оны 09-р сарын 01-30-ны өдрийн хооронд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2017 оны 09-р сарын 01-30-ны өдрийн хооронд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
10.11
“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав
“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав
10.09
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн телевиз сувгуудаас ирж буй дууны түвшинд хийсэн 2017 оны 1-8 дугаар сарын хэмжилт тохируулгын дүн мэдээ
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн телевиз сувгуудаас ирж буй дууны түвшинд хийсэн 2017 оны 1-8 дугаар сарын хэмжилт тохируулгын дүн мэдээ
10.04
Мониторингийн 2017 оны 7,8 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2017 оны 7,8 дугаар сарын тайлан
10.04
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдаан 2017 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр болов. Уг хуралдаанаар нийт 6 асуудлыг авч хэлэлцсэн ба хорооны 6 тогтоолыг баталж шийдвэрлэн, хорооны хуралдааны 1 тэмдэглэлээр удирдамж чиглэлийг өгөв.
10.03
Стандартын сургалт зохион байгуулагдлаа
Өргөн нэвтрүүлгийн чиглэлээр 2016-2017 онд батлагдсан дараах стандартуудын сургалт 2017 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр тус хороон дээр амжилттай болж өнгөрлөө.
09.29
Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны сүлжээний чанарын хэмжилт /2017 оны 3 дугаар улирал/
Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны сүлжээний чанарын хэмжилт /2017 оны 3 дугаар улирал/
09.28