ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа.
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгууль 2020
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журмын талаарх зөвлөмж
ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ
Г.ЧИНЗОРИГ: Сонгуулийн үеэр "Фэйсбүүк" компанитай цахимаар хамтран ажиллана
Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай
Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ?